Radni składają zawiadomienie

2
3077

Radni większością głosów podjęli uchwałę, w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Chodzi o niepobranie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

 

Rolą burmistrza, jak i radnych jest dbanie o finanse gminy. Nie są to bowiem pieniądze „niczyje”, a należą do wszystkich mieszkańców. I jak się okazuje jedni przykładają się do tej dbałości bardziej, inni mniej.

Podczas lutowej sesji radni Rady Miasta Świeradowa- Zdroju podjęli uchwałę w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z niepobraniem przez burmistrza Marciniaka opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego a tym samym narażenie budżetu gminy na straty.

W uzasadnieniu radni wskazali, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia dnia 02 lutego 2024 roku rozpatrywała wniosek jednego z mieszkańców miasta zawierający informację o ujawnionych okolicznościach zamknięcia drogi gminnej o powierzchni 635 m² i niepobrania należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia dnia 02 lutego 20243 roku rozpatrywała wniosek Pana D.B. z dnia 16.01.2024 r., zawierającego informację o ujawnionych okolicznościach zamknięcia drogi gminnej (identyfikator 021002_1.0004.AR_1.8, KW JG1S/00031846/4 o pow.635 m²), wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Świeradowa Zdroju Rolanda Marciniaka poprzez nie ustalenie i niepobranie należności gminy Świeradów – Zdrój z tytułu zajęcia pasa drogowego w okresie od 01.10.2023 r. do 27.12.2023 r., na kwotę 39.116 zł, dotyczący postępowania Burmistrza Miasta Świeradów- Zdrój.

Rada Miasta Świeradów-Zdrój, po podjęciu Uchwały nr LXXXII/471/2023 Rady Miasta Świeradów – Zdrój z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój za zasadną uznaje, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji postępowania wyraża się wolę zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.” – wskazali w uzasadnieniu uchwały świeradowscy radni.

2 KOMENTARZE

  1. na co drugim portalu jakiś sensacyjny artykuł o patoŚwieradowie. brawo wy. brawo Bartek – “seleszczący Szylwesztel”. jeszcze tylko wybrać między Jej Wysokością Ireną a alter ego Edytą. brawo wy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here