Przewodnik po wakacjach kredytowych

0
406

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy. Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br.

 

 

Czym są wakacje kredytowe?

 • Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty.
 • Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.
 • W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
 • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 – Kredyt w PLN

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.
 • Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane lub denominowane do waluty innej niż waluta polska.

Warunek 2 – Własne potrzeby mieszkaniowe

 • Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli po to by w niej zamieszkać.
 • Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 • Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 • Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Warunek 3 – Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

 • Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

 • Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.
 • Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.
 • Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.
 • Zachęcamy do składania wniosków nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).
 • Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.
 • Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.
 • Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

Kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego

 • W Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany może zwrócić się z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem.
 • Rzecznik wesprze także konsumentów poprzez poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pomoże uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów.

-/MF/KAS/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here