Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i gruntu w Rakowicach Wielkich

0
1939

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lwówku Śląskim z/s w Rakowicach Wielkich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i gruntu o powierzchni łącznej 12.011 m2 posadowionych na działkach nr 305/74 (pow. 3268 m2) oraz nr 307/22 (pow. 8743 m2) zlokalizowanych na bazie w Rakowicach Wielkich nr 1.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godz. 13:00.

Cena wywoławcza wynosi 1.100.000 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
  2. wpłacenie do dnia 26 września 2022 roku wadium w wysokości 100.000 zł na konto Gminnej Spółdzielni „SCh” w Lwówku Śląskim, w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim Oddział Lwówek Śląski nr 50 8384 0009 0000 1270 2000 0002. Przelane środki pieniężne winny być na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz jego warunków (regulamin) można uzyskać w Sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Lwówku Śląskim oraz pod numerem telefonu 75 782 22 45.

GS Lwówek Śląski

-/autor: GS Lwówek Śląski/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here