Przetarg nieograniczony na remont dachu papowego

0
1038

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim ul. Szkolna 5 tel. 75 782 22 48 e – mail: [email protected] ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zadania:

 

REMONT DACHU PAPOWEGO
w budynku przy ul. Morcinka 20-28 w Lwówku Śląskim

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Szkolnej 5 do dnia 30.04.2021r..

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05. maja 2021r. o godzinie 12-ej

Szczegółowe informacje i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w warunkach zamówienia, które można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Wyjaśnienia odnośnie warunków zamówienia można uzyskać pod nr telefonu 75 782 22 48 w 5, lub w siedzibie Administracji przy ul. Szkolnej 5 w Lwówku Śląskim.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jolanta Zatylna, Ireneusz Konecki, Grzegorz Bobnis

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe wykonywane na rzecz „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta do dalszych negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie przetargu jest ostateczne bez prawa wnoszenia protestów i odwołań.

-/”Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa/-