Przed podróżą za granicę sprawdź ważność swoich dokumentów

1
558

12 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Nowelizacja nakłada m.in. na funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone.

 

Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych. Od 9 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują w rejestrze każdy dowód osobisty, kontrolowany podczas realizacji zadań służbowych. Jeśli stwierdzą, że osoba kontrolowana legitymuje się unieważnionym dowodem osobistym, to zostanie ona poinformowana, że nie może się nim posługiwać i ma obowiązek zwrócić go do organu dowolnej gminy. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski, o ile nie będzie posiadał innego, ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, tj. paszportu.

 

Dokumenty widniejące w rejestrze jako utracone, będą przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji można sprawdzić, czy dany dowód osobisty jest unieważniony. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego. 

 

 

-/ Straż Graniczna /-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here