Przebudowa A4 i budowa S5 na Dolnym Śląsku coraz bliżej

0
679

22 czerwca 2021 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma wzięli udział w podpisaniu umów na wykonanie dokumentacji potrzebnych do budowy nowych lub przebudowy dolnośląskich odcinków A4 i S5. Konsorcjum firm Multiconsult Polska i IVIA opracuje dokumentację dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe – Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków.

 

– Ta inwestycja przyczyni się do dalszego rozwoju Dolnego Śląska oraz skomunikuje mniejsze miejscowości, odciążając centra miast przed zakorkowaniem – powiedział wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma.

Umowa obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (STEŚ-R). Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km.  

A4 Legnica – Wrocław oraz S5 Sobótka – Bolków

W ramach dokumentacji przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5:

  • Wariant 1

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

  • Wariant 2

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant 2. przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

  • Wariant 3

Przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant 3. przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.
 
Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto warianty 2. i 3., które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, będą omijały obszary Natura 2000.

Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5.
 
Zgodnie z umową czas realizacji umowy wynosi 53 miesiące od daty podpisania umowy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowania przetargowego na roboty w formule Projektuj i buduj. Realizacja tego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest w latach 2026-2029/2030.

A4 newralgiczną arterią dla południa Polski

Autostrada A4 stanowi jeden z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice – Balice. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec.

Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Autostrada A4 na tym odcinku nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad, m.in. nie posiada pasa awaryjnego (występuje on tylko na krótkich odcinkach), brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do obecnych standardów autostradowych. Z roku na rok wzrasta także natężenie ruchu, które dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę.

S5 w sieci autostrad i dróg ekspresowych

Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, a jego realizacja pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego poprzez połączenie dróg ekspresowych S3 i S8. Budowa drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy, który odciąży istniejący układ komunikacyjny dróg krajowych i wojewódzkich, przede wszystkim od transportu ciężarowego. Zmniejszanie ruchu na istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości, wpłynie na poprawę warunków życia w regionie oraz zwiększy dostępności terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

-/DUW/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here