Prokuratura: Ogłoszenie w sprawie oszustwa

0
67
fot.: Prokuratura JG

Ogłoszenie w sprawie oszustwa z zw. z zawarciem umów ze spółkami POLINVEST i SNOW APART

OGŁOSZENIE w sprawie śledztwa przeciwko  Marcinowi W. i Lechowi S.  podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy ze spółkami POLINVEST Spółka z o. z siedzibą we Wrocławiu i SNOW APART Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wynajem noclegów  w miejscowościach wypoczynkowych, to jest o czyny  z art. 286§1 kk.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż osoby, które  zawarły umowy  o wynajem miejsc noclegowych ze spółkami  POLIINVEST Spółka z o.o.  oraz SNOW APART Spółka z o.o. i wpłaciły z powyższego tytułu zaliczki,  w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO I Ds. 52.2017.sp(c) status osób pokrzywdzonych.

Osobom pokrzywdzonym w sprawie przysługują określone uprawnienia procesowe, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1

Aktualny wykaz praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym znajduje się w załączniku nr 2

Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  około 250  osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

Wskazać także należy, iż zgodnie z art.  315a kpk  od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.

Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here