Praca w sekretariacie komisariatu policji

6
2173

Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko sekretarki /sekretarza Zespołu ds. Administracyjno Gospodarczych Komisariatu Policji w Leśnej KPP w Lubaniu.

 

 

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 0,75
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.185,50 zł brutto i dodatek za staż pracy

Warunki pracy: praca w pomieszczeniu, jednozmianowa, w pozycji siedzącej przy komputerze, praca przy monitorach ekranowych powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy sztucznym świetle. Wykonywanie zadań służbowych w siedzibie Komisariatu Policji w Leśnej, ul. Żeromskiego 10, lub w siedzibie Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie Zdroju, ul. Piłsudskiego 15.

Zakres zadań: Zadania powierzone przez pracodawcę:

 1. przyjmowanie, otwieranie i segregowanie poczty,
 2. przyjmowanie i segregowanie poczty zgodnie z dekretacją,
 3. rejestracja i ekspediowanie korespondencji zwykłej i specjalnej,
 4. prowadzenie ewidencji aktów prawnych i normatywnych i zapoznawanie z nimi według dekretacji,
 5. protokołowanie odpraw służbowych,
 6. prowadzenie dziennika korespondencji komputerowo oraz spisów spraw,
 7. prowadzenie pomocniczych rejestrów i książek podawczych poczty,
 8. prowadzenie rejestru: śledztw i dochodzeń, spraw i wykroczeń, czynności sprawdzających, osób poszukiwanych,
 9. gromadzenie, zabezpieczanie dokumentacji oraz przygotowywanie dokumentów celem złożenia ich do archiwum KPP w Lubaniu,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie (pożądane w zakresie administracji),
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie pracy administracyjnej,
 • znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy i pracy zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko sekretarki Zespołu ds Administracyjno Gospodarczych Komisariatu Policji w Leśnej Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Co oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. “trzynastka”),
 • nagrody jubileuszowe, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2024 r. Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań

6 KOMENTARZE

 1. Kpina… “Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.185,50 zł brutto” a najniższe wynagrodzenie brutto w tym roku wzrosło już do ponad 4200zl

 2. Dlatego ciągle w instytucjach państwowych są braki kadrowe. Dalej się nie wypowiem…Praca za takie pieniądze to akt desperacji , chyba że ktoś to lubi.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here