Pozyskali środki na utrzymanie Klubu Seniora

2
1228

Utworzony w marcu 2021 roku Klub Senior+ w Gryfowie Śląskim, również i w roku bieżącym będzie mógł aktywnie działać z udziałem wsparcia finansowego środków, jakie otrzymała Gmina Gryfów Śląski w formie dotacji z Programu Wieloletniego Senior+.

 

 

Głównym celem Programu Wieloletniego „Senior+” i realizowanych w jego ramach zadań w poszczególnych gminach, jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób starszych, zapewnienie warunków do ich spotkań i aktywności, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

W bieżącym, 2024 roku jest to dotacja w kwocie 60.328 zł.

Dla przypomnienia warto zauważyć, iż w 2021 roku, Gmina Śląski pozyskała dotacje na utworzenie ww. Klubu w kwocie:

– 150.000 zł. z PW Senior+ edycja 2020 r. oraz
– 210.000 zł. z PFRON,

zaś na utrzymanie jego funkcjonowania, z PW Senior+ były to dotacje w kwocie:

– 52.509,00 zł. w 2022 r.
– 68.245,50 zł. w 2023 r.

Pozyskana w tym roku dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim pozwoli na utrzymanie oferty działalności tego Klubu na dotychczasowym, wysokim poziomie atrakcyjności, dzięki m.in. takim działaniom, jak usługi specjalistyczne, zajęcia i warsztaty, które będą prowadzone w celu podniesienia poziomu społecznej aktywności Seniorów i zmotywowania ich do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych, w tym instytucji działających na terenie gminy Gryfów Śląski.

-/Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych, UGiM Gryfów Śl./-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here