Powiat Lwówecki: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

0
1592

Starosta Lwówecki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa położone na terenie gminy Gryfów Śląski

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:

 • Powiat lwówecki, jednostka ewidencyjna: Gryfów Śląski – obszar wiejski, obręb 0002 Młyńsko
 • działka nr 88/3, AM-1, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako RIVa – grunty orne, ŁIV – łąki trwałe
 • Księga wieczysta – JG1S/000039664/0

Powierzchnia nieruchomości: 3,06 ha (RIVa – 2,21 ha, ŁIV – 0,85 ha)

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona we wsi Młyńsko

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak
 • Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: R – tereny rolne.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Czynsz wywoławczy: 765,00 zł za rok. Do czynszu nie zostanie doliczony podatek VAT

Termin wnoszenia opłat: Czynsz roczny płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy – z góry za dany rok. Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 marca, nie później niż do 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 21 dni od zawarcia umowy. Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. Szczegółowe warunki zostaną określone umową

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów:

 • Powiat lwówecki, jednostka ewidencyjna: Gryfów Śląski – obszar wiejski, obręb 0002 Młyńsko
 • działka nr 186/2, AM-1, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako RIVa – grunty orne, RIVb – grunty orne, RV – grunty orne, ŁIV – łąki trwałe, ŁV – łąki trwałe
 • Księga wieczysta – JG1S/000039664/0

Powierzchnia nieruchomości: 2,34 ha (RIVa – 0,18 ha, RIVb – 1,06 ha, RV – 0,51 ha, ŁIV – 0,33 ha, ŁV – 0,26 ha))

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona we wsi Młyńsko

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak
 • Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: R – tereny rolne.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: Czynsz wywoławczy: 585,00 zł za rok, Do czynszu nie zostanie doliczony podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: Czynsz roczny płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy – z góry za dany rok. Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 marca, nie później niż do 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 21 dni od zawarcia umowy. Gdy zawarcie umowy nastąpi po 31 października danego roku, czynsz roczny w pierwszym roku trwania umowy płatny jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. Szczegółowe warunki zostaną określone umową

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. Szczegółowe warunki zostaną określone umową

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 lutego 2024r. do dnia 16 marca 2024r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

 • Czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o Zarządzenie Starosty Lwóweckiego nr OR.16.2019 z dnia 20 maja 2019 r.
 • Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu http://www.bip.powiatlwowecki.pl/ na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod adresem www.bip.duw.pl oraz na tablicy.
 • Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, p. 111, 59-600 Lwówek Śląski, Tel. 75 782 28 94

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here