Powiat Lwówecki: Porozumienie dla klimatu

8
1454

We wtorek 21 grudnia 2021 w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim spotkali się burmistrzowie i skarbnicy jednostek samorządowych z aglomeracji jeleniogórskiej m.in.: Lwówka Śląskiego, Lubomierza, Leśnej, Gryfowa Śląskiego oraz Powiatu Lwóweckiego. Spotkaniu przewodniczył pan Starosta Daniel Koko, a inicjatorami spotkania byli również obecni: zastępca Prezydenta Jeleniej Góry Janusz Łyczko oraz pani Renata Kwiatek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej.

 

Spotkanie dotyczyło zawarcia umowy pomiędzy gminami i powiatami z Aglomeracji Jeleniogórskiej mającego na celu dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju na rzecz opracowania „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Opracowany w ramach realizacji tego przedsięwzięcia plan będzie dokumentem strategicznym, przydatnym dla przyszłego rozwoju stron tej umowy, jak również stanowiącym podstawę do podejmowania przez sygnatariuszy decyzji uwzględniających ryzyko związane z zagrożeniami klimatycznymi oraz wzmocnieniem odporności gmin na skutki obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych władz, to tylko część z sygnatariuszy tej umowy.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Szacowany koszt przedsięwzięcia stanowi kwotę 641 072,51 zł brutto.

-/Powiat Lwówecki/-

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here