Postawią lampy przy drodze Gradówek- Niwnice w sołectwie Mojesz?

0
887
zdjęcie pogldowe

Ciekawe ogłoszenie opublikował w dniu wczorajszym burmistrz Lwówka Śląskiego. W tym zaprasza przedsiębiorców do złożenia oferty na zakup oraz montaż lamp ulicznych.

 

 

Często przeglądając na stronach internetowych urzędu dokumenty, zaproszenia do złożenia ofert w przetargu, zastanawiamy się, jak burmistrz Lwówka Śląskiego udaje się znaleźć wykonawców na kolejne inwestycje? Jedno z takich ciekawych zaproszeń dla przedsiębiorców na stronach lwóweckiego magistratu – platformy zakupowej zawisło w dniu wczorajszym. W tym Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Ląd w Niwnicach”. Pod dokumentem podpisał się wiceburmistrz L. Krokosz.

 

W opisie przedmiotu zamówienia burmistrz wskazuje, iż obejmuje ono budowę oświetlenia ulicznego wg przekazanej dokumentacji projektowej. Ponadto wykonawca będzie miał za zadanie doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Obowiązkiem wykonawcy będzie udzielenie gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

 

 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zadania obejmuje odpowiednio:

Zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Ląd w Niwnicach – 15 punktów świetlnych.

W ramach niniejszego zaproszenia do złożenia oferty rolą Wykonawcy będzie wykonanie części robót budowlanych z dokumentacji projektowej inż. Wiesława Borowskiego opisanej w pkt. 2.2.

“2.2. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: Zakup, dostawa i montaż lamp oświetleniowych – 4 szt. (L1/1, L1/2, L1/3, L1/4) wraz z podłączeniem do sieci energetycznej przy drodze powiatowej 2515D w sołectwie Mojesz, 59-600 Lwówek Śląski wg. dokumentacji projektowej (…).” – czytamy w ogłoszeniu.

 

 

Tu warto wskazać, iż zgodnie z mapą dróg, jaką publikuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Ślaskim, droga 2515D zaczyna się przy DW 364 w Gradówku i biegnie przez Niwnice, Kotliska, Rakowice Małe i kończy się na skrzyżowaniu z DW 297 we Włodzicach Wielkich, a co za tym idzie przed potencjalnym wykonawcą nie lada trudne zadanie.

Download (PDF, 475KB)

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here