Ponad 254 tys. na opiekę wytchnieniową

0
329

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

 

Władze Powiatu Lwóweckiego widząc potrzeby wśród naszego społeczeństwa pozyskały środki na ten cel a następnie 10 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa w ramach programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Następnie do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie powołana została Komisja Konkursowa, która w dniu 06 lipca 2021 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej ofert.

Po zapoznaniu się z propozycją, przedłożoną przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Lwóweckiego przyjął ofertę Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” i udzielił organizacji dotacji w wysokości 254.400 zł. na realizację zadania pn.: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 – wspieranie osób niepełnosprawnych, które będzie polegać na:

  • świadczeniu usług opieki wytchnieniowej, która będzie realizowana w miejscu pobytu uczestnika w ramach programu;
  • zapewnieniu usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji/ dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności /osobami z orzeczeniem równoważnym.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here