Polski Ład: Spory zastrzyk gotówki dla Wlenia. Zobacz, ile i na co?

1
1148

Dziś, to jest 25 października 2021 roku poznaliśmy wyniki pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Ambitne projekty do Rządowego Funduszu Polski Ład złożyły władze Gminy Wleń, o czym informowaliśmy pod koniec lipca. Dwa pierwsze projekty opiewały na 50 milionów złotych.

W ramach pierwszego wniosku, którego kwota jest nieograniczona burmistrz wskazał budowę sieci wodociągowych w 10 miejscowościach Gminy Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich. – tłumaczy w lipcu radny Marek Dral, który dodawał, iż inwestycja objęłaby wszystkie sołectwa oprócz Pilchowic, Nielestna i Tarczyna oraz miasta Wleń, gdzie wodociągi już istniej, powstają, bądź powstaną w najbliższym czasie z innych programów. Szacowana kwota inwestycji to bagatela 32,1 miliona złotych!

Inwestycja miała polegać na budowie sieci wodociągowej na terenach wiejskich o łącznej długości 38 km, w tym 6 km sieci tranzytowej, pozostała sieć rozdzielcza z podejściami do budynków mieszkalnych zakończonych wodomierzem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą m.in. zbiorniki retencyjne 3 szt., komory retencyjne 4 szt., hydranty 170 szt. wraz z pozostałymi urządzeniami i robotami, pomiarami i próbami do użytkowania jako sieć doprowadzającą wodę do spożycia przez ludzi.

– W ramach drugiego wniosku, który został przez rząd ograniczony do kwoty 30 mln złotych wskazano konieczność poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wleń poprzez modernizację pięciu dróg gminnych. – wyjaśniał radny, który dodawał, iż zadanie to obejmuje wykonanie prac drogowych oraz modernizację i budowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na ulicy Jana Pawła II, Pocztowej, Górskiej, Chopina i przebudowę drogi w miejscowości Nielestno, o łącznej długości dróg 2,9 km. W ramach zadania przewidziano: budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie podbudowy jezdni i chodników, nawierzchni chodników i dróg z masy asfaltowej i z kostki wraz z robotami towarzyszącymi i nadzorem inwestorskim i archeologicznym. Szacowana kwota inwestycji to nieco ponad 17,4 miliona złotych!

Dziś poznaliśmy wyniki naboru. Jak się okazuje Gmina Wleń w porównaniu z innymi samorządami otrzymała całkiem pokaźną kwotę dofinansowania. To zostało przyznane na dwa zadania:

Na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich – ETAP I. przyznano kwotę: – 4.424 953,32 zł. Natomiast na kompleksową modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – ETAP I. przyznano 4.863.571,82 zł

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here