Ambitne projekty Gminy Wleń. Wodociągi w każdej wsi, remonty dróg i …

4
1251

Wnioski na blisko pięćdziesiąt milionów złotych przygotowały władze Gminy Wleń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. A to jeszcze nie koniec!

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji trwa do końca miesiąca.

W jego ramach władze Gminy Wleń już przygotowały dwa wnioski na 50 milionów złotych i pracują nad trzecim wnioskiem.

– W ramach pierwszego wniosku, którego kwota jest nieograniczona burmistrz wskazał budowę sieci wodociągowych w 10 miejscowościach Gminy Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich. – tłumaczy radny Marek Dral, który dodaje, iż inwestycja objęłaby wszystkie sołectwa oprócz Pilchowic, Nielestna i Tarczyna oraz miasta Wleń, gdzie wodociągi już istniej, powstają, bądź powstaną w najbliższym czasie z innych programów. Szacowana kwota inwestycji to bagatela 32,1 miliona złotych!

Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej na terenach wiejskich o łącznej długości 38 km, w tym 6 km sieci tranzytowej, pozostała sieć rozdzielcza z podejściami do budynków mieszkalnych zakończonych wodomierzem i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą m.in. zbiorniki retencyjne 3 szt., komory retencyjne 4 szt., hydranty 170 szt. wraz z pozostałymi urządzeniami i robotami, pomiarami i próbami do użytkowania jako sieć doprowadzającą wodę do spożycia przez ludzi.

– W ramach drugiego wniosku, który został przez rząd ograniczony do kwoty 30 mln złotych wskazano konieczność poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wleń poprzez modernizację pięciu dróg gminnych. – wyjaśnia radny, który dodaje, iż zadanie to obejmuje wykonanie prac drogowych oraz modernizację i budowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na ulicy Jana Pawła II, Pocztowej, Górskiej, Chopina i przebudowę drogi w miejscowości Nielestno, o łącznej długości dróg 2,9 km. Przewidziano: budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie podbudowy jezdni i chodników,nawierzchni chodników i dróg z masy asfaltowej i z kostki wraz z robotami towarzyszącymi i nadzorem inwestorskim i archeologicznym.

Szacowana kwota inwestycji to nieco ponad 17,4 miliona złotych!

– W ramach trzeciego wniosku, którego limit ograniczony jest do kwoty 5 mln złotych władze Gminy jeszcze nie zdecydowały, które z inwestycji wskazać. – przyznaje radny Dral, który dodaje, iż te zostaną wskazane w najbliższych dniach. Urząd ma na to czas do połowy sierpnia.

Dziś chyba każdy z mieszkańców z nadzieją patrzy w stronę premiera Morawieckiego, który będzie decydował ile środków przyznać, której gminie i na jakie zadania. Mamy nadzieję, że Wleń otrzyma środki na wszystkie ze wskazanych zadań, bo każde z nich jest bardzo ważne.

Oczywiście o wynikach pilotażowego rozdania Polskiego Ładu będziemy informować, jak tylko pojawią się rozstrzygnięcia.

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here