Polecenie Wojewody Dolnośląskiego

0
2140

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam:

  • podjęcie działań przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przez inne instytucje publiczne, zmierzających do zawieszenie działalności, zatrudnianych przez nich dziennych opiekunów;
  • podjęcie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast działań zmierzających do zawieszenia działalności dziennych opiekunów zatrudnianych przez inne podmioty;
    zawieszenie działalności dziennych opiekunów powinno trwać do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

-/ DUW /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here