Po 300 złotych dla każdego sołtysa

0
974

Każdy sołtys, który sprawuje funkcję przez co najmniej dwie kadencje ma otrzymać dodatek do emerytury w wysokości 300 złotych miesięcznie.

 

 

Sołtys, który pełnił funkcję przez co najmniej dwie kadencje będzie otrzymywać dodatek do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który właśnie trafił do Sejmu.

Autorzy projektu podkreślają, iż nie ma wymogu, by kadencje następowały bezpośrednio po sobie. Prawo do świadczenia przysługiwać będzie mężczyznom, którzy osiągnęli 65 rok życia i kobietom, które ukończyły 60 lat.

 

 

„Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wnioski o świadczenie będzie weryfikował wójt właściwy dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję. Natomiast wypłatą świadczenia dla sołtysów ma się zająć organ emerytalny.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here