Płaca minimalna w górę. Koszty pracy w górę. Ceny …

0
663

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r.

 

 

Jak wskazują rządzący od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto miesięcznie, a od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3600 zł.

Rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r. do 4242 zł brutto, a następnie do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. To wzrost o ok. 20 proc. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Jak zapewniają rządzący podwyższenie płacy minimalnej wynika z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy – wraz z Czechami, jesteśmy krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Wynosi ono aktualnie 2,7 proc. i jest najniższe od 1990 r.

 

 

Warto zauważyć, iż wprawdzie pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie, jednak jeszcze większe koszty poniosą przedsiębiorcy, którzy w konsekwencji podwyższenia minimalnego wynagrodzenia będą też zmuszeni do odprowadzania wyższych składek ZUS. Wzrost kosztów pracy może z kolei przełożyć się na rosnące ceny oferowanych produktów i usług.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here