Pierwsze posiedzenie w nowej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

2
855

Dnia 5 marca 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Może przypomnijmy, czym jest ta Rada i jaka jest jej funkcja.

Przede wszystkim jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Lwóweckiego w sprawach polityki rynku pracy. W naszym powiecie działa już o 1999 roku, a jej kadencja wynosi 4 lata. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie podmiotów, do których należą jednostki samorządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe.

Do zakresu działań Powiatowej Rady Rynku Pracy należą w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowych Urzędów Pracy.
  Więcej na ten temat: https://lwowekslaski.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

W nowej kadencji PRRP Starosta Lwówecki Daniel Koko powołał skład, do którego weszli: Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, Andrzej Jasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Zbigniew Grześków – Wicestarosta Lwówecki, Teresa Wachal – OPZZ w Lwówku Śląskim, Mirosław Środa – Dolnośląska Izba Rolnicza, Sławomir Trzeciak – NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski.

W trakcie pierwszego posiedzenia wybrany został Przewodniczący Rady – p. Zbigniew Grześków, który podziękował za zaufanie członków Rady, traktując ten wybór jako absolutny zaszczyt i honor, oraz zadeklarował ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i członkami Rady w celu rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Wiceprzewodniczącym Rady został p. Andrzej Jasiński.

Uczestnicy spotkania przyjęli porządek obrad, w którym znalazły się takie punkty jak:

 • Informacja o realizacji działań PUP w 2020 roku i uzyskanie opinii PRRP;
 • Propozycja podziału środków Funduszu Pracy na 2021 rok;
 • Wydanie opinii w sprawie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy w 2021 roku;
 • Zaopiniowanie propozycji planu szkoleń.

-/Powiat Lwówecki/-

2 KOMENTARZE

 1. Pytanie do pana Starosty : jakimi argumentami kierował się powołując członków przedmiotowej rady ?

  Czy było to doświadczenie członków rady w tworzeniu warunków dla biznesu generującego miejsca pracy, klimatu do rozwoju biznesu, doświadczenie w biznesie ?

  A może inne ( mniej merytoryczne ) czynniki – dla Starosty istotniejsze od wymienionych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here