Piękne miejsca w lesie, z bardzo ważnymi funkcjami

0
1746

W ostatnim czasie w naszych lasach powstało kolejnych kilka miejsc, które nie tylko cieszą oko i pozwalają „naładować baterie”, ale które mają bardzo ważne zadania.

 

Chyba wszyscy już dostrzegamy zmieniające się w ostatnich dziesięcioleciach warunki klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe: okresy suszy, a po nich powodzie, wzrost temperatury powietrza, czy wreszcie obniżający się poziom wód gruntowych. Dotkliwie odczuwalny deficyt wody sprawia, że coraz bardziej zaczynamy ją cenić i szanować. Jej braków doświadczają ludzie na coraz większym obszarze świata. Zauważalne są one także w wielu miejscowościach naszego regionu. Dotykają mieszkańców, ale także środowisko leśne. Dlatego tak ważne jest racjonalizowanie metod gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększanie retencji wodnej. Potrzeby w tym zakresie dostrzegają m.in. leśnicy, dla których jest to jedno z podstawowych zadań.

We wtorek, 26 września leśnicy z Nadleśnictwa Lwówek Śląski, samorządowcy z powiatu lwóweckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili naradę terenową, podczas której dokonali przeglądu nowopowstałych obiektów wybudowanych przez leśników w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich.

Gospodarzem narady była Pani Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, która do udziału w podsumowaniu projektu zaprosiła wszystkich, którzy od początku uczestniczyli w projektowaniu, opiniowaniu, wydawaniu decyzji pozwoleń na budowę do tego obiektu, ale także w realizacji tych zadań. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego, gmin, na terenie, których powstały te zbiorniki retencyjne, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, PGW Wody Polskie, ale także projektanci, wykonawcy i lokalne media.

Celem zbiorników jest magazynowanie wody. – tłumaczyła Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, która podkreślała, iż pod tym pojęciem magazynowania wody kryje się również to, że podczas tych wszystkich anomalii pogodowych, które teraz mają miejsce to retencjonowanie, magazynowanie wody spełnia bardzo ważną funkcję. – Zbiorniki tworzą takie dobre warunki dla systemu leśnego poprzez magazynowanie tej wody. Stanową również miejsce do rozmnażania się płazów, gadów, ale pełnią też taką jakże ważna funkcję społeczną. Jest to miejsce rekreacyjne, gdzie można przyjechać i wypocząć. – mówiła pani nadleśniczy.

Wody w lesie nie może być ani za dużo, ani za mało. Zbyt duża ilość wody powoduje powodzie i podtopienia, zbyt mała – stwarza zagrożenie pożarowe. Odpowiedzią na te problemy są właśnie zbiorniki retencyjne, które podczas deszczowych dni, kiedy w strumieniach, potokach przybiera poziom wody gromadzą ją w sobie, a gdy przyjdą suche dni oddają ją w postaci pary.

Jak dowiedziała się redakcja Lwówecki.info od 2016 roku na terenie Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim stworzono całą sieć zbiorników wodnych, ale nie tylko. – W ramach projektu zostało łącznie wybudowanych 31 obiektów. Są to zbiorniki retencyjne (8 szt.), ale też brody, kaszyce i zabudowa potoków. To wszystko ma służyć małej retencji górskiej, czyli temu zatrzymywaniu, magazynowaniu wody, bo to, co obserwujemy, ta zmiana warunków pogodowych, te silne anomalie pogodowe, lata suszy, a później wiele dni z intensywnym, ostrym deszczem, którego obiekty hydrotechniczne – brody, przepusty nie są w stanie nie są w stanie odebrać, dlatego podczas tego projektu zostało bardzo wiele takich obiektów hydrotechnicznych naprawionych i zmodernizowanych tak, żeby mogły one tą funkcję pełnić jak najlepiej. – tłumaczyła pani nadleśniczy, która wskazywała, iż wartość całego projektu przekroczyła kwotę czterech i pół miliona złotych, a był on finansowany w 85 procentach z funduszy unijnych a reszta środków pochodziła z budżetu nadleśnictwa.

Dziś cały projekt został zakończony podsumowującą go konferencją terenową. Jej uczestnicy odwiedzili zbiorniki położone w lasach w okolicach Kotlisk, Ustronia i Dłużca w gminie Lwówek Śląski oraz w Łupkach w gminie Wleń.

Pozytywnie wizytowane dziś inwestycje ocenia wiceburmistrz Lwówka Śląskiego – Przede wszystkim to każdy ze zbiorników jest inny – mówił Lesław Krokosz – Na pewno są to inwestycje potrzebne, powinny tą wodę w tych okresach dużego opadu zatrzymać i „przechować”. Na przykład ostatnie sytuacje w Płóczkach Górnych czy Płóczkach Dolnych, gdyby ta woda była zatrzymana częściowo w lasach, to na pewno mniej zalałoby nieruchomości. – wspominał wiceburmistrz.

Cała inwestycja ma spore znaczenie dla strażaków, którzy podkreślają, iż szybki i sprawny pobór wody podczas pożarów obszarów leśnych jest podstawą prowadzenia skutecznych działań gaśniczych. – Dla nas te zbiorniki stanową zaopatrzenie wodne do gaszenia pożarów w lasach. Spełniają one nasze wymagania tej minimalnej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów, czyli spełniają wymagania, dla punktu czerpania wody. To są jedne z punktów, które nam strażakom służą, bo my przy gaszeniu pożarów opieramy się przede wszystkim o zewnętrzne sieci hydrantowe i to jest podstawa dla nas a te zbiorniki są takimi zapasowymi źródłami czerpania wody podczas pożarów lasów. – tłumaczył bryg. mgr inż. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

Bardzo cieszymy się, że cała ta sieć zbiorników wpisuje się w nasz powiatowy system zarządzania kryzysowego. – dodawała Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, która niejednokrotnie podkreślała, iż cała inwestycja została zrealizowana z myślą o społeczeństwie.

Ta techniczna rola tych zbiorników z pewnością jest bardzo ważna, warto jednak dodać, iż miejsca te są po prostu urocze i w każde z nich można przyjść, pospacerować, nacieszyć oko krajobrazami i odpocząć – do czego zachęcamy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here