Otwarty konkurs ofert na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

0
1289
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay.com)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Gryfów Śląski, w 2024 roku”

 

 

Ogłaszam otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Gryfów Śląski, w 2024 roku”, polegającego na świadczeniu usług asystencji osobistej, jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami będą osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, zamieszkałe na terenie Gminy Gryfów Śląski. – napisał Burmistrz Olgierd Poniźnik.

-/UGiM Gryfów Śląski/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here