OSP Pasiecznik w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

4
1039

6 lutego 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Lubomierz, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pasieczniku, na mocy którego do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączona została kolejna już jednostka z terenu Gminy Lubomierz. Po tym jak w 2012 roku do KSRG przystąpiła OSP Lubomierz w tym roku szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zasiliła OSP Pasiecznik.

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

 

-/ Aneta Korol UGiM Lubomierz /-

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here