Ogłoszenie o nowym przetargu

0
145
W związku z problemem wyłonienia wykonawcy robót  w ramach projektu „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich” Powiat Lwówecki wystąpił do Instytucji Zarządzającej UMWD z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Prośba została rozpatrzona pozytywnie i wkrótce zostanie ogłoszony kolejny przetarg z nowym terminem realizacji zadania.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wykonawców z zapoznaniem się ze specyfikacją zamówienia, którą w najbliższym czasie będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego: https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi.

ZOBACZ TAKŻE:

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here