Odpadami zasypują Dolinę Bobru

0
143
Gruzowisko na poboczu drogi w Modrzewiu,

Od kilku miesięcy wielu mieszkańców Wlenia bulwersują dziesiątki ton ziemi zmieszanej z gruzem, które trafiają na pobocza dróg wokół naszej miejscowości. Władze gminy utrzymują, że dzieje się to bez ich zgody. Jak się okazuje nie zwalnia to  właściciela gruntu od odpowiedzialności.

Dotarliśmy do pisma Wojewody Dolnośląskiego datowanego na 18 marca 2019 roku, w którym zwrócił się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z prośbą o rozpowszechnienie na administrowanych przez podległe urzędy stronach internetowych informacji kierowanej do właścicieli gruntów i innych nieruchomości. W piśmie możemy przeczytać między innymi, iż w związku z przypadkami gromadzenia odpadów w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska bez wymaganego zezwolenia, zgodnie z przepisami prawa posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie ich bez wymaganego zezwolenia i jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Pismo Wojewody Dolnośląskieog

Poniżej publikujemy również pismo, jakie jeden z mieszkańców Wlenia zbulwersowany faktem wywożenia gruzu do Modrzewia wystosował do Ministra Ochrony Środowiska pana Henryka Kowalczyka.

 

 

Skarga mieszkańca do Ministra Środowiska

autor: Andrzej Jaśkiewicz, Wleninfo.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here