Od stycznia wchodzą nowe oznaczenia na stacjach paliw

0
1055
zdjęcie poglądowe Pixabay

Nowe oznaczenia na stacjach benzynowych mają ułatwić życie kierowcom i zminimalizować ryzyko zatankowania złego paliwa. Ponadto wejdzie normalizacja oznaczeń dystrybutorach i pistoletach. Tym samym te na każdej stacji, bez względu na sieć będą tak samo znakowane.

 

W drugiej połowie września w Internetrowym Systemie Aktów Prawnych ukazało się rozporządzenie ministerstwa klimatu “w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem”. To ma obowiązywało od 1 stycznia 2022 r.

Nowe oznaczenia o rodzaju paliwa ciekłego będą również obowiązkowo stosowane w instrukcjach obsługi pojazdu, na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w ich pobliżu oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych. Według nowych norm:

  • Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol „BX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych.
  • Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol „EX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość etanolu w procentach objętościowych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here