Ochroniarz zaatakował policjantów. Zaczęło się od braku maseczki

6
1713

21-letni ochroniarz podczas podjętych wobec niego czynności służbowych naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Wszystko zaczęło się od tego, że nie miał założonej maseczki.

 

Policjanci z całego powiatu zgorzeleckiego każdego dnia sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów związanych z zachowaniem osób w miejscach publicznych. Funkcjonariusze w ramach podejmowanych działań sprawdzają między innymi, czy klienci sklepów stosują się do nałożonego nakazu zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.

We wtorek na terenie jednego z marketów w gminie Sulików doszło do kuriozalnej sytuacji. Policjanci podczas służby chcieli sprawdzić przestrzeganie obostrzeń przez klientów. Gdy podjechali pod sklep zauważyli, że ochroniarz, który powinien kontrolować zachowania osób robiących zakupy, nie ma założonej maseczki. Funkcjonariusze chcieli go wylegitymować, ten jednak zaczął być agresywny i nie wykonywał wydawanych mu poleceń, zaczął stawiać opór naruszając nietykalność cielesną funkcjonariuszy. W wyniku zachowania „ochroniarza” policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego.

21-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego został zatrzymany i przewieziony do zgorzeleckiej komendy, a następnie przekazany pod ocenę wymiaru sprawiedliwości.

Policjanci przypominają, że policjant wykonując czynności zapisane w prawie (art. 14 Ustawy o Policji) ma prawo do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności takich jak na przykład:

  • legitymowanie;
  • zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
  • zatrzymywanie osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
  • zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
  • pobieranie od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków;
  • dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
  • dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub;
  • wykonywanie innych czynności służbowych podejmowanych w za­kresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.

Natomiast zgodnie z art. 56a Kodeksu wykroczeń „kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Jeżeli sprawca naruszy nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego to zgodnie z art. 222 Kodeksu karnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie należy pamiętać, że naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji wystąpi nie tylko poprzez zadanie ciosu przez sprawcę, ale również w przypadku szarpania, popychania, oplucia, podstawienia nogi czy ciągnięcia za włosy. Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest przestępstwem formalnym dla bytu, którego nie jest koniecznym wystąpienie skutku w postaci doznania przez pokrzywdzonego policjanta lub osoby do pomocy mu przybranej, uszczerbku na ciele, czy zdrowiu.

-/kom. Agnieszka Goguł KPP Zgorzelec/-

6 KOMENTARZE

  1. Za duzo policjantow jest w Polsce,skoro policja bawi sie tak skandalicznie z obywatelami polskimi za brak maseczki,ktora nie chroni przed wirusem tak jak stringi nie chronia przed zimnem.

  2. Rozwiazac policje,nie nadaje sie na sluzbe,bo tylko przesladuje,gazuje i poraza pradem za brak maseczki,ktora nie chroni przed wirusem,tak jak stringi nie chronia przed zimnem.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here