Obywatelskie inicjatywy

0
126

Aż 51 zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk doczeka się wkrótce realizacji. W sumie kosztować będą ponad 969 tysięcy złotych.

Dolnośląski Budżet Obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. W pierwszym etapie zgłoszono aż 178 projektów, a do dalszego etapu w którym głosowali na nie Dolnoślązacy dostało się ich 162. Ostatecznie do drugiego etapu, którym jest otwarty konkurs ofert na realizację konkretnych projektów przeszły 74 projekty. Kolejnym etapem formalnym jest otwarty konkurs ofert, w którym organizacje pozarządowe przedstawiają swoją propozycję wykonania pomysłów zawartych w projektach. Takich ofert ostatecznie pojawiło się 51 na sumę 969 tysięcy złotych. Podział pieniędzy ze względu na obszary przestawia się następująco:

– sport – 302 830 zł.
– turystyka – 140 000 zł.
– kultura – 307 634 zł.
– działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 59 800 zł
– działania na rzecz seniorów – 78 800 zł.
– wsparcie rzemiosła – 20 000 zł.
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego – 60 000 zł.

Jest jeszcze szansa dla tych, którzy nie złożyli oferty bądź odpadli na etapie oceny formalnej. Trwa drugi nabór i do najbliższej środy, czyli 24 lipca, w kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego można składać oferty. W pierwszej połowie sierpnia, po ocenie formalnej i merytorycznej, komisja zarekomenduje zarządowi województwa oferty do dofinansowania – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk muszą zostać zakończone do końca roku 2019. Wśród najciekawszych pomysłów znalazły się m.in. na te

Z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

PASuje Przestrzeń Aktywnej Samopomocy – zadanie ma na celu aktywną integrację osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby psychicznej, prowadzona w sposób samopomocowy, co wpłynie na poprawę i wzmacnianie zdrowia psychicznego tych osób. W ramach prowadzonych zajęć znajdą się m.in.: treningi i warsztaty ze specjalistami, warsztaty artystyczne, indywidualne konsultacje wg potrzeb, zajęcia samopomocowe, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjne i działania społeczne.

Z zakresu sportu:

Wbrew sile grawitacji – projekt obejmie 3 szkolenia: Kalistenika pod pole dance, Ludzka Flaga i Muscle Up oraz Waga przodem w podporze – planche. Częścią projektu jest również konferencja dotycząca hipertrofii i budowania siły mięśniowej w treningu własną masą ciała. Prowadzący warsztaty i konferencję to osoby posiadające rzetelną wiedzę, zawodnicy zdobywający wysokie tytuły w zawodach w Polsce i na świecie, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów i są autorytetami w środowisku kalisteniki i street workoutu.

Z zakresu wsparcia rzemiosła:

Zręczne rączki – zadanie polega na zorganizowaniu warsztatów podzielonych na 4 bloki tematyczne: zdobnictwo decoupage, dziewiarstwo, kwiaty z tkanin i tkanie na kole. Uczestnikami będą dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Warsztaty mają na celu wspieranie zdolności manualnych, kreatywnego myślenia i poprzez praktyczne zajęcia zapoznanie uczestników z różnymi technikami rękodzielniczymi.

Z zakresu turystyki:

Międzynarodowy rok rzeki Odry – Rejsy turystyczno – edukacyjne dla młodzieży szkolnej – zadanie ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych i średnich problematyki wielowiekowych, historycznych, kulturowych i gospodarczych związków z rzeką Odrą. Zadanie zakłada rejsy po Odrze statkiem wycieczkowym z udziałem przewodników – prelegentów na specjalnie wytyczonej trasie w rejonie miasta Głogowa, gmin nadodrzańskich do ujścia Baryczy.

Z zakresu kultury:

XXIV Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady – zadanie polega na organizacji festiwalu filmowego, w trakcie którego pokazanych zostanie kilkadziesiąt najnowszych i najbardziej wartościowych produkcji, pochodzących spoza oficjalnego obiegu dystrybucyjnego.

Z zakresu działań na rzecz seniorów:

Pasje srebrnowłosych – Zadanie polega na organizacji szeregu zajęć seniorów m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe na powietrzu i w pomieszczeniach: joga, gimnastyka, zajęcia na basenie, marsz z kijkami, kinezjologia., wycieczki krajoznawcze po Dolnym Śląsku, zajęcia artystyczne, integracja wewnątrz – i międzypokoleniowa poprzez pracę i zabawę – wolontariat w ogrodzie ekologicznym i ogródku jordanowskim oraz w domu pomocy społecznej.

Z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

Głosuję-decyduję. 10-lecie referendum lokalnego w sześciu gminach subregionu legnickiego – celem projektu jest zorganizowanie konferencji upamiętniającej wydarzenia z 2009 r. w sprawie referendum przeprowadzonego w sześciu dolnośląskich gminach: Lubin, Kunice, Prochowice, Miłkowice, Ścinawa i Ruja na temat budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Ponadto zostanie zorganizowany panel obywatelski nt. referendów, kierunków zmian w energetyce oraz udanych przykładów zaangażowania lokalnych społeczności w proces zmian cywilizacyjnych i kulturowych.

 

autor: UMWD

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here