Obowiązek informacji o wyrobach zawierających azbest

0
544

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

 

Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) i § 10 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) przypominam osobom fizycznym niebędącymi przedsiębiorcami, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31 marca br., za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Uzupełnienie druku informacji o wyrobach zawierających azbest i dostarczenia go do:

Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00, lub listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here