Obierz kurs na Prawo w PWSZ im. Witelona w Legnicy

1
209

Program studiów na kierunku Prawo w PWSZ im. Witelona w Legnicy łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce. Dlatego kształcimy specjalistów z zakresu prawa, aby mogli uzyskać wymarzony i dobrze płatny zawód. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dzięki czemu możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi prawnej sektora publicznego i prywatnego.

 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu Prawa możesz podjąć pracę właściwie wszędzie, tam gdzie przebiegają procesy prawne, czyli w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej), w spółkach prawa handlowego, w przedsiębiorstwach, w jednostkach świadczących usługi publiczne, we własnej firmie.

Możesz również zostać adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym

Nasze atuty

  • po ukończeniu kierunku Prawo będziesz prawnikiem, czyli osobą naukowo lub zawodowo zajmującą się prawem, znającą przepisy i potrafiącą zastosować je w praktyce. W trakcie 5-letnich studiów uzyskasz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz wybranych elementów prawa gospodarczego, finansowego. Poznasz prawne podstawy zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego,
  • masz szanse nabyć umiejętności sporządzania umów w obrocie handlowym i w zakresie świadczenia usług, opracowywania pism procesowych, decyzji i postanowień administracyjnych,
  • w trakcie przygotowania się do symulacji rozpraw masz szanse nabyć umiejętności zachowania się na sali rozpraw,
  • od Ciebie zależy, czy po studiach będziesz pracować we własnej firmie, czy też zdecydujesz o kontynuacji nauki na wybranej aplikacji zawodowej,
  • bardzo dużo firm korzysta z porad prawnych, dlatego to także dobre miejsca pracy dla prawników,
  • stawiamy na umiejętności praktyczne, nauczymy Cię, jak „prawo działa!”,
  • absolwent Prawa to osoba posiadająca szerokie horyzonty myślowe, pożądana na rynku pracy, potrafiąca łamać schematy,
  • w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister prawa

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here