Nowy cennik wynajmu sali w klubie integracji społecznej

6
847
zdjęcie poglądowe (Pexels.com)

Od 1000 złotych za dobę rozpoczynają się opłaty związane z wynajmem Sali. Do tego dochodzi VAT, opłata za media, w sezonie grzewczym za ciepło oraz dodatek w przypadku korzystania z zaplecza bufetowego.

 

 

W dniu 14 lutego 2023 roku Burmistrz Mirska wydał zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sali widowiskowej Klubu Integracji Społecznej w Mirsku. W tym wskazuje, iż za wynajem sali widowiskowej odpowiedzialny jest Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno- Integracyjnego a wynajmu dokonuje się na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy najemcą a Burmistrzem Miasta i Gminy Mirsk oraz protokołu przekazania Sali.

Burmistrz Jasiński zaznacza, że najemca jest materialnie odpowiedzialny za porządek, wyposażenie i zabezpieczenie placówki w okresie trwania umowy najmu. Wskazuje też, iż wszystkie należności wynikające z jego zarządzenia należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk lub przelewem na konto Gminy Mirsk – przed zawarciem umowy najmu. Ponadto stwierdza, iż w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu placówki lub jej zniszczeń z wpłaconej kaucji gwarancyjnej Urząd Miasta i Gminy dokona stosownych potrąceń

Cennik – stawki opłat za wynajem sali widowiskowej Klubu Integracji Społecznej w Mirsku obowiązujące od dnia 14 lutego 2023 roku:

 

  1. Za wynajem sali na okres 1 doby 1000 zł + VAT, na dwie doby 1500 zł + VAT, a w przypadku korzystania z wyposażenia zaplecza bufetowego dodatkowo 400 zł + VAT i ryczałtowa opłata eksploatacyjna z tytułu wywozu śmieci, zużycia wody i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, zużycia środków sanitarnych w kwocie 250 zł + VAT oraz w sezonie grzewczym ryczałt za ogrzewanie c.o. w kwocie 180 zł brutto za 1 dobę najmu.
  1. Oprócz opłat wymienionych w pkt.1 najemcę obowiązuje wpłata kaucji gwarancyjnej w kwocie 1000 zł.

6 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here