Nowy budżet, wypoczynek zimowy dla dzieci …

1
730

Nad czym podczas czwartkowej sesji debatowali radni? To wyjaśnia Pan Michał Pater – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz:

 

Nowy budżet, wypoczynek zimowy dla dzieci i więcej pieniędzy na wypłaty dla strażaków OSP. Grudniowa sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

30 grudnia 2021 roku, w formie zdalnej odbyła się XLII Sesja Rady Miejska Gminy Lubomierz. Radni przegłosowali ważne wnioski wypracowane przez komisje stałe, w trakcie prac komisji w grudniu. Między innymi zaakceptowano wniosek o przygotowanie kalkulacji i możliwości naprawy nawierzchni drogi głównej gminnej przez wieś Oleszna Podgórska. Drugi wniosek to reakcja radnych na wniosek Zarządu Gminnego OSP w Lubomierzu, którzy wnioskowali o podwyższenie ekwiwalentu dla strażaków biorących udział a akcjach ratowniczych. Radni przegłosowali wniosek o podniesienie ekwiwalentu dla strażaków z 15 do 25 złotych za każdą godzinę spędzoną na działaniach straży.

Radni zapoznali się również z pismami dotyczącymi realizacji poprzednich wniosków. Mieszkańcy wnioskowali między innymi o dotyczy: wykonania prac w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pismem z dnia 18 listopada 2021 roku informuje o planowanych działaniach w kwestii oznakowania pionowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, wykonania barierki drogowej na wysokości budynków nr 45-50 w miejscowości Wojciechów, oczyszczenia wpustów ulicznych oraz osadów ziemi i piasku przy krawężnikach, uzupełnienia ubytków w chodniku wzdłuż miejscowości Wojciechów, pozytywnej opinii w sprawie montażu znaku T-27, który zostanie ustawiony na przejściu dla pieszych do placu zabaw i do Żłobka Gminnego ,,Woj tusiowa Kraina” oraz wycinki krzewów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297. Radni otrzymali informację dotyczącą realizacji wniosku o utworzenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej relacji Lubomierz-Radoniów, przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUBOMED. Wykonanie przejścia przez Zarząd Dróg Powiatowych zostało zaopiniowane negatywnie ze względu na przygotowanie omawianej drogi do generalnego remontu w ramach Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2019-2023.

Radni zapoznali się także z informacją Lubomierskiego Centrum Kultury o planowanych działaniach przewidzianych w ramach organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu Gminy Lubomierz. Wśród atrakcji dla dzieci przewidziano Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Projekcie bajek w Kinie za Rogiem ,,Raj”, aktywne spędzanie wolnego czasu połączone z w warsztatami fotograficznymi, wesołe i magiczne warsztaty plastyczne czyli warsztaty rękodzielnicze, a także z cyklu „Garnkiem i wałkiem z Panem Markiem” – warsztaty kulinarne, oraz „Dzisiaj rządzą dzieci” – zajęcia z wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Gminy Lubomierz.

Zazwyczaj w trakcie trwania sesji pod koniec roku opracowuje się, oraz akceptuje plan pracy poszczególnych komisji oraz plan pracy Rady Miejskiej na pierwsze półrocze nowego roku. Tak stało się także podczas sesji grudniowej RMG Lubomierz, podczas której radni podjęli dwie stosowne uchwały w tym zakresie.

Koniec roku to także czas na uchwalanie budżetu gminy na zbliżający się rok. Radni RMG Lubomierz podjęli uchwały dotyczące przyjęcia budżetu na 2022 rok oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz. Projekt tegorocznego budżetu zakłada przychody Gminy Lubomierz w 2022 roku na kwotę 40 870 000,00 zł, oraz plan wydatków w wysokości 46 310 022,00 zł. To co często interesuje mieszkańców w kwestii budżetu to zaplanowane inwestycje do wykonania w przyszłym roku, w kosztach których partycypuje Gmina. Gmina Lubomierz w planie inwestycyjnym na 2022 rok ujęła między innymi koszty związane z przebudową dróg gminnych 112590D, 112593D, przebudową ulic Majowej z zapleczem oraz Stogryna i Edukacji Narodowej z infrastrukturą, modernizacją budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pasiecznik, modernizacją energetyczną budynku Zespołu Klasztornego wraz z Internatem w Lubomierzu, modernizacją Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu, modernizacją energetyczną budynku Lubomierskiego Centrum Kultury, przebudową stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejska, przebudową byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz budową SKATEPARKU w Lubomierzu.

Ostatnia sesja odbywająca się w bieżącym roku kalendarzowym to również okazja do złożenia noworocznych życzeń. Wobec powyższego w imieniu wszystkich radnych Rady Miejskiej Gminy Lubomierz pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Lubomierz oraz Redakcji i Czytelnikom serwisu Lwówecki Info najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju, wielu sukcesów oraz optymizmu w nadchodzącym 2022 roku.

Michał Pater, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here