Nowoczesne hale sportowe na wsiach. Rząd daje dofinansowanie

9
994
(źródło MSiT)

Nawet 2 miliony złotych z rządowych środków może otrzymać Gmina na budowę pełnowymiarowych, w pełni funkcjonalnych hal sportowych o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m.

 

W ostatnim czasie sporo się mówiło o planach budowy nowej hali sportowej na terenie stadionu w Lwówku Śląskim. Ten program w prawdzie nie jest skierowany do terenów miejskich, ale może warto zastanowić się nad budową nowoczesnych obiektów na naszych wsiach? Gdzie Waszym zdaniem należałoby wybudować taką halę?

Nowy, rządowy program zapowiedzieli wspólnie premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu Kamil Bortniczuk.

„Naszą intencją jest wybudować w ciągu trzech lat 1000 pełnowymiarowych, w pełni funkcjonalnych hal w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. W naszym kraju wciąż dużo jest miejscowości pozbawionych stałego dostępu do obiektów sportowych. Na podstawie prezentowanego dziś pilotażu opracujemy projekt typowy, w ramach którego od 2023 roku będzie powstawać 500 hal rocznie. W 2024 roku liczba wybudowanych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich hal o lekkiej konstrukcji sięgnie 1000. To często w mniejszych miejscowościach rodzą się wielkie talenty sportowe – przykładem mogą być Iga Świątek, Robert Lewandowski, czy wcześniej Jakub Błaszczykowski. Zależy nam, aby młodzi ludzie zamieszkujący małe miejscowości nie byli wykluczeni z codziennej aktywizacji” – podkreślił minister Kamil Bortniczuk.

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022

Celem Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022 jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego. Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Oddziaływanie Programu ograniczone jest do obszarów wiejskich, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych. Czynniki te stanowią istotną barierę w procesie powstawania kubaturowej infrastruktury sportowej. Program dotyczący obiektów o lekkiej konstrukcji, a co za tym idzie istotnie tańszych, w budowie w stosunku do obiektów budownictwa konwencjonalnego, ma w założeniach zapewnić powszechny dostęp do kubaturowych obiektów sportowych również na obszarach wiejskich.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  • zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry minimum 20 m x 40 m.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie budowy obiektu z mniejszymi niż wymagane wymiarami pola gry.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 2 mln zł dla pierwszego rodzaju zadań,
  • 1 mln zł dla drugiego rodzaju zadań.

Nabór wniosków

Wniosek należy złożyć w okresie od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 r.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania dotyczące budowy lub modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych, to jest zlokalizowanych na terenie szkoły, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc. Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające poza granicami administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich.

-/red/MSiT/-

9 KOMENTARZE

  1. Już nam ta ekipa obiecała 100 mostów, 100 obwodnic i samochody elektryczne made in Poland.
    Jest pytanie kto w tych obiektach będzie ćwiczył jak nasze dzieci wyjeżdżają nie widząc przyszłości w naszym kraju

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here