Nowe promesy na remonty dróg lokalnych

6
303

 
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia listę gmin i powiatów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie na remonty, przebudowy i budowy dróg wsparcie w wysokości ponad 200 mln zł otrzymają: powiaty na 44 inwestycje i gminy na 118 zadań inwestycyjnych.

Poniżej lista inwestycji, które zostaną zrealizowane na Dolnym Śląsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

 

  Jednostka

Samorządu Terytorialnego

Nazwa zadania Wnioskowana kwota dofinansowania
1 Powiat Trzebnicki  Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa-Górowo 2 590 906,00 zł
2 Powiat Kłodzki  Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie – II etap  971 460,00 zł
3 Miasto Legnica Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy  1 075 000,00 zł
4 Powiat Kłodzki  Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie 591 793,00 zł
5 Powiat Świdnicki Remont drogi powiatowej nr 2880D na odcinku Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie – Żarów 2 521 010,00 zł
6 Powiat Wrocławski Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica 3 249 865,00 zł
7 Powiat Średzki Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D 4 528 166,00 zł
8 Powiat Bolesławiecki  Remont mostu przy ulicy Mostowej w Bolesławcu  2 320 000,00 zł
9 Powiat Świdnicki Remont drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Jagodnik – Miłochów – Gogołów – Wirki 2 770 343,00 zł
10 Powiat Lubiński  Remont drogi powiatowej nr 1208D w miejscowości Tymowa  480 000,00 zł
11 Powiat Kłodzki  Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410 km 178 436,00 zł
12 Powiat Świdnicki Remont drogi powiatowej nr 2977D na odcinku Lutomia Dolna – granica Powiatu 1 202 652,00 zł
13 Powiat Świdnicki Remont dróg powiatowych nr 2910D oraz 2911D na odcinku droga wojewódzka nr 379 – Bystrzyca Dolna – Burkatów 3 389 311,00 zł
14 Powiat Dzierżoniowski  Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407 – 5+794,39 w miejscowości Włóki 1 278 622,00 zł
15 Powiat Oławski  Połączenie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej i miasta Oława z autostradą A4 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1560D wraz z wykonaniem obwodnicy miejscowości Chwalibożyce, etap I – odcinek o długości 3388m  3 337 414,00 zł
16 Powiat Lubiński  Remont drogi powiatowej nr 1237D stanowiącej dojazd do miejscowości Redlice 1 077 300,00 zł
17 Powiat Trzebnicki  Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od gr. Powiatu – Barkowo – Barkówko – za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D  1 483 646,00 zł
18 Powiat Kłodzki  Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km 497 732,00 zł
19 Powiat Kłodzki  Remont drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,642 km 547 781,00 zł
20 Powiat Świdnicki Remont Drogi Powiatowej nr 2882D na odcinku Lubachów – Złoty Las 956 958,00 zł
21 Powiat Jaworski  Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulicy Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo  73 602,00 zł
22 Powiat Polkowicki  Przebudowa drogi powiatowej w m. Sieroszowice, w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego oraz przebudowy odwodnienia, na odcinku od km 5+530 do km 6+970 1 414 759,00 zł
23 Powiat Lubiński  Remont drogi powiatowej nr 1221D w miejscowości Dąbrowa Górna  579 600,00 zł
24 Powiat Lubański  Przebudowa drogi powiatowej nr 2431D ul. Kopernika – Słowackiego w miejscowości Lubań w km 0+000 – 0+630  2 395 575,00 zł
25 Powiat Świdnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – Etap I w km 10+470 – 13+426,99 3 010 446,00 zł
26 Powiat Oleśnicki  Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem Namysłowskim w kierunku Dalborowic – etap 4  1 062 713,00 zł
27 Powiat Oleśnicki  Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie, etap 2  1 353 635,00 zł
28 Powiat Oławski  Remont wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w m. Minkowice Oławskie – ul. Kolejowa wraz z dojazdami  999 845,00 zł
29 Powiat Kamiennogórski Remont drogi nr 3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 m 1 555 055,00 zł
30 Powiat Strzeliński  Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D od km 0+000 do km 1+980 oraz od km 2+970 do km 7+240  7 865 215,00 zł
31 Powiat Lubiński Przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do końca wsi Dziewin – Etap I 1 073 340,00 zł
32 Powiat Polkowicki  Przebudowa drogi powiatowej w m. Obiszów, na odcinku od km 5+280 do km 5+700 600 398,00 zł
33 Powiat Strzeliński  Przebudowa drogi powiatowej nr 3049D od km 4+348 do km 5+338 481 078,00 zł
34 Powiat Głogowski Remont drogi powiatowej nr 1003D – na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla 766 815,00 zł
35 Powiat Lwówecki Remont drogi powiatowej nr 2529D Milęcice – Wojciechów o dł. 2,314 km (km 0+000 – 2+314) 574 582,00 zł
36 Powiat Złotoryjski  Remont drogi powiatowej nr 2613D Pielgrzymka – Twardocice 0+000 – 5+005 2 150 836,00 zł
37 Powiat Milicki Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1441D na odcinku Wałkowa – Wąbnice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1440D w miejscowości Wąbnice 738 607,00 zł
38 Powiat Polkowicki  Przebudowa drogi powiatowej w m. Żabice, na odcinku od km 3+051 do km 3+195 776 944,00 zł
39 Powiat Kamiennogórski Remont drogi nr 3466D w miejscowości Pustelnik w km 2+500 – 3+341 295 185,00 zł
40 Powiat Wołowski  Remont drogi powiatowej nr 1274D w m. Białawy i Białawy Wielkie  236 538,00 zł
41 Powiat Złotoryjski  Przebudowa drogi powiatowej nr 2603D w m. Wilków od km 11+932 do km 12+777,5 i od km 12+843 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji  1 315 212,00 zł
42 Powiat Oleśnicki  Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 1 1 360 510,00 zł
43 Powiat Złotoryjski  Remont drogi powiatowej nr 2600D w m. Dobków 5+957 – 6+400 (gr. Powiatu) polegający na położeniu nowej nawierzchni bitumicznej  141 812,00 zł
44 Powiat Milicki Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej numer 1432D poprzez jej remont na odcinku Bracław-Potasznia 619 081,00 zł
45 Gmina Kudowa-Zdrój  Przebudowa ulicy Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju – etap I  1 513 083,00 zł
46 Gmina Miasto Świdnica Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – etap I i III 3 788 237,00 zł
47 Gmina Jaworzyna Śląska  Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej  1 475 693,00 zł
48 Gmina Kłodzko  Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice 2 435 483,00 zł
49 Gmina Żórawina Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żórawina (ul. Gimnazjalna, Księżycowa i Słoneczna) 2 831 197,00 zł
50 Miasto Wałbrzych Rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu  4 474 267,00 zł
51 Gmina Długołęka  Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej w ul. Wiejskiej, w miejscowości Długołęka, gm. Długołęka – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Broniewskiego 2 633 006,00 zł
52 Gmina Miejska Dzierżoniów Przebudowa ulicy Cichej w Dzierżoniowie – etap II 3 762 741,00 zł
53 Gmina Dobromierz Remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz 264 493,00 zł
54 Gmina Miejska Bolesławiec Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu  1 556 754,00 zł
55 Gmina Miejska Nowa Ruda  Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa w Nowej Rudzie (etap I)  557 024,00 zł
56 Gmina Jaworzyna Śląska  Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej  647 343,00 zł
57 Gmina Miejska Bolesławiec Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu  349 204,00 zł
58 Gmina Żórawina Przebudowa drogi (ul. Badawczej) w miejscowości Żórawina 385 666,00 zł
59 Gmina Polkowice Budowa drogi Aleja Jana Pawła II w Polkowicach ( w pasie drogi nr 101119D, ul. Liliowa i drogi 101112D, ul. Jana Pawła II)  16 312 837,00 zł
60 Gmina Miasto Boguszów-Gorce Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach 1 235 509,00 zł
61 Miasto Wałbrzych Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu – etap II  2 787 394,00 zł
62 Gmina Bielawa  Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11-go Listopada) w Bielawie  2 277 902,00 zł
63 Gmina Bardo  Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą  2 058 677,00 zł
64 Gmina Bielawa  Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie  1 184 277,00 zł
65 Gmina Miejska Kłodzko Budowa ulicy Widokowej w Kłodzku  883 957,00 zł
66 Gmina Bardo  Przebudowa ulicy Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą  888 818,00 zł
67 Gmina Trzebnica Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy 753 602,00 zł
68 Gmina Bielawa  Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – Bielawa, obręb Południe, działka 1330/6 643 840,00 zł
69 Gmina Strzegom Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu – etap II 1 435 862,00 zł
70 Gmina Jelcz-Laskowice Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 – ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 Aleja Młodych i ul. Inżynierska 3 427 356,00 zł
71 Gmina Bielawa  Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety  280 416,00 zł
72 Gmina Lądek-Zdrój  Przebudowa drogi gminnej nr 119833D, ul. Wolności w miejscowości Lądek-Zdrój  1 038 080,00 zł
73 Gmina Legnickie Pole  Przebudowa drogi gminnej publicznej 107429D wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 432/1) gm. Legnickie Pole – etap 4 1 521 279,00 zł
74 Gmina Paszowice Przebudowa drogi gminnej na działkach: 501/17, 502/3, 500/5, 501/2, 500/4 w Paszowicach 1 544 524,00 zł
75 Gmina Wisznia Mała  Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Sportowa w miejscowości Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała  327 096,00 zł
76 Gmina Miękinia  Przebudowa ul. Pogodnej w Lutyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej  800 000,00 zł
77 Gmina Miejska Dzierżoniów Budowa infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – I etap 1 641 028,00 zł
78 Gmina Mieroszów Remont mostu na terenie Gminy Mieroszów w miejscowości Unisław Śląski 160 424,00 zł
79 Gmina Mieroszów Remont mostu na terenie Gminy Mieroszów w miejscowości Sokołowisko 149 879,00 zł
80 Gmina Trzebnica Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny 768 398,00 zł
81 Gmina Legnickie Pole  Przebudowa dróg gminnych nr 107432D w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Gniewomierz 979 564,00 zł
82 Gmina Radwanice Budowa drogi ulicy Wiejskiej i Jaworowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Klonowej i Jaworowej oraz ulicy Klonowej i Wiejskiej w Radwanicach  875 123,00 zł
83 Gmina Walim Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu 225 775,00 zł
84 Gmina Miejska Bolesławiec Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej – ul. Tulipanowa w Bolesławcu  680 509,00 zł
85 Gmina Miejska Kamienna Góra Przebudowa ul. Cegielnianej w Kamiennej Górze 1 169 785,00 zł
86 Gmina Prochowice Remont ulicy Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej  772 829,00 zł
87 Gmina Dobromierz Remont drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica 896 780,00 zł
88 Gmina Milicz  Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 185 w miejscowości Niesułowice  1 432 635,00 zł
89 Miasto Legnica  Przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie ul. Sikorskiego i ul. Śląskiej w Legnicy – przebudowa ul. Śląskiej 350 000,00 zł
90 Gmina Udanin Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary 765 686,00 zł
91 Gmina Zawonia Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka  768 970,00 zł
92 Gmina Miasto Oleśnica Przebudowa ulicy Owocowej (odc. od ul. Wielkopolnej do ulicy Malinowej), budowa ul. Owocowej (odc. od ul. Malinowej do ul. Jagodowej) oraz budowa ul. Jagodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy  1 108 612,00 zł
93 Gmina Sobótka Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka 568 729,00 zł
94 Gmina Miejska Kamienna Góra Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze 318 086,00 zł
95 Gmina Kąty Wrocławskie Budowa ulicy Granitowej w Smolcu Gmina Kąty Wrocławskie 1 282 963,00 zł
96 Gmina Jerzmanowa Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, gmina Jerzmanowa 3 310 789,00 zł
97 Gmina Żmigród Remont drogi gminnej Sanie – Powidzko. Etap 1 1 016 135,00 zł
98 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36  1 289 016,00 zł
99 Gmina Chocianów  Przebudowa nawierzchni dróg – ulica Szprotawska, Środkowa pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie  730 801,00 zł
100 Gmina Miasto Oleśnica Budowa ul. Polnej w Oleśnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1 464 430,00 zł
101 Gmina Mieroszów Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części ul. Mickiewicza w Mieroszowie 335 000,00 zł
102 Gmina Miejska Bolesławiec Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu – wylot z ulicy Bankowej – Karola Miarki  88 064,00 zł
103 Gmina Trzebnica Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów w gminie Trzebnica 1 800 188,00 zł
104 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzyce 1 401 756,00 zł
105 Gmina Nowogrodziec Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolejowa Wykroty dz. nr 1028/5 108 000,00 zł
106 Gmina Wisznia Mała  Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Ozorowice, gm. Wisznia Mała  103 393,00 zł
107 Gmina Pieszyce Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach  592 894,00 zł
108 Gmina Milicz  Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu – budowa ulicy Lawendowej  3 852 785,00 zł
109 Gmina Jemielno  Przebudowa drogi gminnej o nr 100855D w Luboszycach Małych  291 022,00 zł
110 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  Remont drogi gminnej w Dusznikach-Zdroju ul. Podgórze  295 100,00 zł
111 Gmina Oleśnica Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w m. Smardzów o długości około 700 mb 718 583,00 zł
112 Gmina Milicz  Przebudowa ulic: Spacerowej, sięgacz od ulicy Spacerowej oraz części ul. Kościelnej w miejscowości Sułów  404 204,00 zł
113 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  Remont drogi gminnej w Dusznikach-Zdroju ul. Dworcowa  77 600,00 zł
114 Gmina Mściwojów Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie 787 490,00 zł
115 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej Brzózka – Głębowice 3 854 390,00 zł
116 Gmina Środa Śląska  Przebudowa oraz zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 107237D Ogrodnica – Ciechów  797 188,00 zł
117 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno 1 161 357,00 zł
118 Gmina Złotoryja  Przebudowa drogi w Brennik – Wyskok 742 301,00 zł
119 Gmina Lubin Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów – etap III 258 977,00 zł
120 Gmina Ziębice Przebudowa drogi gminnej – ul. Mała w Ziębicach  732 386,00 zł
121 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  Remont drogi gminnej w Dusznikach-Zdroju ul. Zielona 174 075,00 zł
122 Gmina Góra Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Reja w m. Góra 936 055,00 zł
123 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  Remont drogi gminnej w Dusznikach-Zdroju – ul. Willowa 41 500,00 zł
124 Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  Remont drogi gminnej w Dusznikach-Zdroju ul. Orlicka 77 700,00 zł
125 Gmina Kostomłoty Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno 871 252,00 zł
126 Gmina Dziadowa Kłoda Remont drogi gminnej nr G101786D odcinek Lipka – Miłowice wraz z łącznikiem drogi gminnej nr G101788D, gmina Dziadowa Kłoda  592 522,00 zł
127 Gmina Domaniów  Remont drogi gminnej nr 111588D w miejscowości Domaniów  861 393,00 zł
128 Gmina Legnickie Pole  Remont drogi gminnej 107424D relacji Legnickie Pole – Racimierz  466 171,00 zł
129 Gmina Milicz Przebudowa dróg w miejscowości Duchowo, gmina Milicz – etap I  842 173,00 zł
130 Gmina Złotoryja  Przebudowa drogi w Leszczynie  296 227,00 zł
131 Gmina Pieszyce Przebudowa ulicy Sportowej w Pieszycach  79 604,00 zł
132 Gmina Oleśnica  Przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz. nr 108 w miejscowości Świerzna o długości około 500 mb 587 099,00 zł
133 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe  925 070,00 zł
134 Gmina Wińsko Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka  1 158 232,00 zł
135 Gmina Środa Śląska  Budowa drogi gminnej z odwodnieniem 3KDD na terenie LSSE Podstrefa Środa Śląska, miejscowość Święte   775 786,00 zł
136 Gmina Janowice Wielkie Remont drogi w miejscowości Komarno w przebiegu działki nr 51 i fragmentu działki nr 18/1 194 578,00 zł
137 Gmina Janowice Wielkie Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działki nr 864 186 729,00 zł
138 Gmina Janowice Wielkie Remont drogi gminnej w miejscowości Janowice Wielkie w przebiegu działek nr 530/16 i 530/19 (dojazd od ul. Parkowej do ul. 1 Maja 5a) 60 719,00 zł
139 Gmina Miasto Oleśnica Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy etap II i III 503 805,00 zł
140 Miasto Szklarska Poręba  Remont odcinka ul. 1-go Maja w Szklarskiej Porębie  461 507,00 zł
141 Gmina Pieszyce Remont ulicy Konopnickiej  130 420,00 zł
142 Gmina Miasto Oława Przebudowa drogi gminnej – ul. Szmaragdowa w Oławie  333 784,00 zł
143 Gmina Strzelin  Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie  956 923,00 zł
144 Gmina Twardogóra  Remont dróg gminnych: ul. Lipowa (odcinek 1 i 2 ) Brzozowa i Młyńska w Twardogórze  1 279 755,00 zł
145 Gmina Strzelin  Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie  521 420,00 zł
146 Gmina Brzeg Dolny  Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ulicy Topolowej w Brzegu Dolnym  388 360,00 zł
147 Gmina Środa Śląska  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 145/9 w miejscowości Jugowiec 201 290,00 zł
148 Gmina Rudna  Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa 1 027 159,00 zł
149 Gmina Twardogóra  Remont dróg gminnych: ul. Waryńskiego i ul. Spokojna w Twardogórze 279 715,00 zł
150 Gmina Twardogóra  Remont dróg gminnych: ul. Róż, Tulipanów w Twardogórze  369 153,00 zł
151 Gmina Cieszków  Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie, powiat milicki  609 196,00 zł
152 Gmina Twardogóra  Remont drogi gminnej – ul. Paderewskiego w Twardogórze  296 621,00 zł
153 Gmina Twardogóra  Remont drogi gminnej – ul. Św. Jadwigi w Twardogórze  213 298,00 zł
154 Gmina Wiązów Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice 127 531,00 zł
155 Gmina Twardogóra  Remont dróg gminnych: ul. Jagiełły w Twardogórze  428 791,00 zł
156 Miasto Wałbrzych Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu 1 771 016,07 zł
157 Gmina Polanica-Zdrój Przebudowa ul. Zwycięzców w Polanicy-Zdroju 2 062 658,40 zł
158 Gmina Szczawno-Zdrój Remont dróg gminnych nr 114637D, 114638D i 114639D – ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju 2 245 027,20 zł
159 Gmina Czarny Bór Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze 2 880 451,44 zł
160 Gmina Marcinowice Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach 529 443,93 zł
161 Gmina Marcinowice Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce 975 996,35 zł
162 Gmina Niemcza Remont drogi gminnej nr 117522D przy ulicy Wrocławskiej w Niemczy, dznr. 8/2, 54/1, 131, 447 obręb Stare Miasto 1 094 048,00 zł
 
-/ DUW/-

6 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here