Nowa odsłona opieki lekarskiej w Powiatowym Centrum Zdrowia

0
6092
Szpital w Lwówku Śląskim. (fot.: Lwówecki.info)

W ostatnim czasie w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. dokonały się spektakularne zmiany w zakresie infrastruktury i wyposażenia medycznych komórek organizacyjnych.

 

Warto przypomnieć tu inwestycje przeprowadzone w budynku Szpitala w Lwówku Śląskim dotyczące nowego Bloku Operacyjnego, utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej, wyposażenie Pracowni USG w nowoczesny aparat, remonty oddziałów i izby przyjęć, wymiany windy, czy wykonania instalacji tlenu medycznego. Zmiany dotyczyły również obiektu Szpitala w Gryfowie Śląskim – krioterapia ogólnoustrojowa w kriokomorze, nowe pokrycie dachowe zabytkowego obiektu.

Adam Zdaniuk Prezes Zarządu PCZ w Lwówku Śląskim

W ślad za dokonaną przemianą infrastrukturalną w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. nastąpiła zmiana w zakresie specjalistycznej obsady lekarskiej, która rozpoczęła się od objęcie funkcji Dyrektora ds. Medycznych przez Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lek. Marcina Karasińskiego.

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lek. Marcin Karasiński

SZPITAL POWIATOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM

W efekcie następujących zmian z dniem 1 kwietnia 2022 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim funkcję Ordynatora obejmie:

 • lek. Jacek Miszkowski specjalista chirurgii ogólnej.

Obok nowego Ordynatora grono specjalistów pracujących w oddziale powiększy się o specjalistę chirurgii ogólnej:

 • lek. Remigiusza Wolara,

a także o specjalistę chirurgii klatki piersiowej

 • lek. Oleksandra Chukhno.

Mająca nastąpić zmiana powiększy istniejący krąg specjalistów, wykonujących obecnie zabiegi z zakresu:

 • chirurgii ogólnej – przeprowadzanych przez:
  • lek Konrada Góraka,
  • lek Barbarę Adamską – Trupkiewicz,
  • dr. n. med. lek. Dariusza Szulskiego (zespoły uciskowe nerwu łokciowego, zabiegi w zakresie dłoni: np. Przykurcz Dupuytrena, palec “strzelający”, zespół cieśni nadgarstka),
 • chirurgii onkologicznej – przeprowadzanych przez:
  • lek. Krystynę Costę,
  • dr n. med. lek. Marka Pudełko,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu – przeprowadzanych przez:
  • lek. Grzegorza Pabijaniaka,
  • lek. Khalida Abou El Omren,
  • lek. Ryszarda Bronowicza.

Dokonana zmiana nie pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie przyszpitalnej Poradni Chirurgii Ogólnej, w której pracę doświadczonego chirurga lek. Andrzeja Szymonajtisa, zasilą nowi specjaliści z Oddziału Chirurgii Ogólnej. Podczas wizyt ambulatoryjnych będą oni, nie tylko dbać o doraźne zaopatrzenie Pacjentów, ale również będą mogli kwalifikować do zabiegów wykonywanych w ramach leczenia szpitalnego.

Uzupełnienie tzw. „części zabiegowej” Szpitala Powiatowego stanowi Oddział Ginekologiczny. Dzięki „dobrodziejstwom” oferowanym przez nowoczesny Blok Operacyjny, w oddziale możliwe jest przeprowadzanie, w bezpiecznych i komfortowych warunkach, zabiegów z zakresu operacji narządu rodnego oraz diagnostyki. W oddziale prowadzi się również leczenie zagrożenia wczesnej ciąży do 22 tygodnia trwania. Zabiegi i leczenie w oddziale prowadzą:

 • lek. Lech Kukuła – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • lek. Krzysztof Smoczyński – lekarz ginekolog – położnik

Część niezabiegowa Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim to:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem specjalisty chorób wewnętrznych:
  • lek. Janusza Żołnowskiego
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, przywołanego na wstępie nowego Dyrektora ds. Medycznych:
  • lek. Marcina Karasińskiego.

Uzupełnienie kompleksowego leczenia w Szpitalu Powiatowym w Lwówku Śląskim stanowią szerokie możliwości diagnostyczne oferowane przez Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię RTG, Pracownię USG. Pracą pracowni diagnostycznych kieruje:

 • lek. Renata Piekacz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Istotną zmianę w funkcjonowaniu pracowni Tomografii Komputerowej stanowić będzie, od dnia 1 kwietnia 2022 r., możliwość wykonywania Pacjentom ambulatoryjnym, na podstawie skierowania od specjalisty, bezpłatnych badania TK. Poszerzenia oferty o badania TK finansowane ze środków publicznych będzie możliwe dzięki pozyskanemu kontraktowi z NFZ.

Wśród pracowni Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim znajduje się również Pracownia Endoskopowa, w której wykonywane są w ramach leczenia szpitalnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej: gastroskopie, kolonoskopie i rektoskopie.

PRZYCHODNIA w Lwówku Śląskim

Istotna część działalności medycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. to leczenie ambulatoryjne prowadzone w zakresie podstawowej opieki leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Pacjenci Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim mogą liczyć na dostęp do lekarzy specjalistów, nie tylko z dziedziny medycyny rodzinnej czy pediatrii, ale również chorób płuc czy rehabilitacji leczniczej. Lekarze Przychodni POZ to:

 • lek. Barbara Karpowicz, pediatra, neonatolog, specjalista medycyny rodzinnej,
 • lek. Beata Szymańska specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. Elżbieta Zalewa, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc,
 • dr n. med. Krystyna Synowiec, neonatolog, pediatra,
 • lek. Beata Kociuba specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej, pediatra,
 • lek. Małgorzata Mateja-Maczek –medycyna ogólna I st.,
 • lek. Jacek Klasa,
 • lek. Joanna Skaruz – Siemek.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. realizuje również świadczenia podstawowej opieki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Kadra lekarska, zabezpieczająca pacjentów po godzinach funkcjonowania przychodni, również została objęta zmianami.

Na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim składają się następujące Poradnie:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Położniczo – Ginekologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,

w przychodni znajduje się również Pracownia Fizjoterapii oferująca zabiegi z zakresy fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii.

SZPITAL i PRZYCHODNIA w Gryfowie Śląskim

Szeroki zakres usług medycznych, choć o nieco innym profilu niż w Lwówku Śląskim, oferowany jest przez komórki organizacyjne ulokowane w obiekcie przy ul. Rzecznej 25 w Gryfowie Śląskim. Znajduje się tam:

 • Oddział Reumatologiczny, kierowany przez specjalistę reumatologii, lekarza chorób wewnętrznych
  • lek. Irenę Dłużyk

Lekarze oddział to:

  • lek. Józef Okulicz-Kozaryn – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i reumatologii
  • lek. Jerzy Łobodziński, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i reumatologii
 • Zakład Opieki Długoterminowej, dysponujący wolnymi miejscami w ramach pobytu komercyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjentów i ich rodzin (okres weekendu, urlopu, nagłych wyjazdów).
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w której przyjmuje lekarz
  • lek. Krystyna Chudzio – Jankiewicz
 • Przychodnia Specjalistyczna, oferująca świadczenia ambulatoryjne w poradniach:
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej, prowadzący leczenie w ramach
  • Pracowni Fizjoterapii,
  • Ośrodka rehabilitacji leczniczej dziennej
  • Poradni Rehabilitacyjnej

Dzięki przeprowadzonej w 2021 roku inwestycji polegającej na instalacji specjalnej kriokomory, w Zakładzie istnieje możliwość skorzystania z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.

Postępujące zmiany są efektem podążania za trendami postępującymi w ochronie zdrowia, ale również kierunkiem rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. wytyczanym przez potrzeby Pacjentów i możliwości Szpitala Powiatowego zapewniającego pierwszy poziom zabezpieczenia.

Liczymy, że dokonana zmiana korzystnie wpłynie na dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej oraz na jakość świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o..

-/PCZ Lwówek Śląski/-