Narodowe Święto Niepodległości w szkole w Rakowicach Wielkich

0
1229

103 Biało- Czerwone flagi przed wejściem do budynku szkoły. To jeden z elementów upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich.

 

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Jak pisał w wydanym 8 listopada 1926 okólniku Prezes Rady Ministrów Józef Piłsudski: „Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia”.

Tak też się stało. Dziś Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W jego przeddzień w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich odbyła się podniosła uroczystość. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11, tak by po krótkim wprowadzeniu punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11 móc wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili samorządowcy, przedstawiciele współpracujących ze szkołą służb mundurowych; policji, straży pożarnej i wojska, a także przedstawiciele duchowieństwa. Oczywiście największą grupę stanowiła sama młodzież.

W ZSE-T kształtowanie postaw patriotycznych było i jest niezwykle ważnym elementem kształcenia. – Pierwszego września mówiłem młodzieży, że ojczyzna potrzebuje młodzieży wykształconej, dobrze, mądrze i odpowiedzialnie wychowanej a dzisiaj dodaję, że ojczyzna potrzebuje młodzieży wychowanej w prawdzie historycznej i wychowanej patriotycznie, bo nie można zbudować mocnej ojczyzny, sprawiedliwej ojczyzny bez patriotyzmu – wspominał Pan Marek Łukasik, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, który przyznawał nam, iż miał to szczęście w życiu, że został wychowany w duchu patriotycznym i tego ducha patriotycznego chce dziś przekazywać młodzieży.

– Bez dumy z naszej historii, naszej tożsamości, z naszej cywilizacji nigdy nie zbuduje się mocnej ojczyzny, a mocna ojczyzna to sprawiedliwa ojczyzna, to dobrobyt w ojczyźnie, a chyba nam wszystkim o to chodzi, żebyśmy żyli w silnym państwie, demokratycznym państwie i sprawiedliwym państwie. Jednak bez patriotyzmu tego się nie osiągnie. Chcąc Polskę utrzymać, utrzymać dla przyszłych pokoleń młodzież musi to dziedzictwo przekazać następnym pokoleniom, musimy zasiać to ziarno tego patriotyzmu – dodawał Pan Łukasik.

Wydarzeń patriotycznych w rakowickiej szkole w trakcie roku szkolnego jest co najmniej kilka. Są to wydarzenia związane z upamiętnieniem tragicznych wydarzeń w Katyniu, Smoleńsku, są to uroczystości upamiętniające Konstytucję 3 Maja, czy wydarzenia związane z rocznicą rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej. To są wydarzenia, podczas których szkoła podkreśla te wartości historyczne, które ten patriotyzm kształtują. Ale dyrekcja placówki podkreśla, że patriotyzm to także postawa młodego człowieka, jego szacunek do symboli narodowych i inwestycja w wiedzę.

Dzisiejsze wydarzenie w rakowickiej szkole podzielone zostało na dwie części. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę, na której społeczność szkoły wyraża wdzięczność za wolną i suwerenną Ojczyznę. Jej poświęcenia na sali dokonał ksiądz dziekan Krzysztof Kiełbowicz. Następnie tablicę zamontowano w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc rakowickiej szkoły. Znalazła ona swoje miejsce na kamieniu znajdującym się na skwerze, tuż przy wejściu na teren szkoły. Dziś podczas uroczystości nad nią, na czterech masztach powiewały flagi.

Jak mówił podczas uroczystości Pan Dyrektor: – Chcemy, żeby młodzież pamiętała o naszej historii, o korzeniach, bo zgodnie z tym, co powiedział Marszałek Piłsudski: „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”.

Druga część, to podpisanie umowy z firmą rolniczą Osadkowski- Cebulski, która będzie wspierać kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. – Nasi uczniowie z TMR-u są wielkimi patriotami, bo odważyli się wziąć tą ziemię w swoje ręce i za to należy im podziękować.” – wyjaśniał Dyrektor, który dodawał, iż podpisanie umowy z tak ważnym partnerem nie mogło się odbyć w lepszym niż dzisiejszy dniu.

Może nie wszyscy dziś pamiętają, ale szkoła w Rakowicach Wielkich, ma bardzo bogate tradycje kształcenia uczniów na kierunkach rolniczych. Przez lata rolnictwo mocno się zmieniło, zmieniła się także szkoła, jednak kierunki rolnicze w niej nadal pozostają i co ważne, są chętnie wybierane przez młodzież. ZSE-T inwestuje także w coraz nowszy sprzęt i jak widać także we współpracę z profesjonalistami, dzięki czemu młodzież ma okazję zdobywać wiedzę praktyczną na najwyższym poziomie.

Na zakończenie uroczystości liczne grono gości, ale także zgromadzona w hali sportowej młodzież mogła zobaczyć krótką, przygotowaną przez uczniów inscenizację, w której zobrazowali oni Ojczyznę w łańcuchach zaborców i walkę o odzyskanie niepodległości przez Polski i Polaków.

-/zdjęcia: Pan Józef Łącz, ZSE-T Rakowice Wielkie/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here