Najlepszy powiat, najlepsze miasto powiatowe, najlepsza gmina

3
3348
ratusz powiat lwówecki

Który z samorządów w latach 2019 – 2021 wydała najwięcej na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Wyniki mogą zaskakiwać. Są spektakularne wzrosty i spore porażki.

 

 

Spojrzenie na wydatki inwestycyjne samorządów w 2021 roku prowadzi do wniosku, że sytuacja finansowa JST nie jest tak dobra, jak mogłoby to wynikać z wypowiedzi niektórych urzędników rządowych. – dostrzegają autorzy kolejnego rankingu „Wspólnoty”, którzy tym razem przeanalizowali wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019–2021. Jak wskazują był to już trzeci kolejny rok spadku tych wydatków. Nie był on wielki, ale mając na uwadze równoczesny, przyspieszający wzrost cen robót budowlanych i materiałów, jego skutki w wymiarze rzeczowym mogą być spore.

Metodologia rankingu jest niemal identyczna jak w latach ubiegłych, dzięki czemu łatwo porównywać kondycję samorządów w poszczególnych latach.

Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2019-2021). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – tłumaczą autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska i dodają:

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłamy ankiety do miast na prawach powiatu. Wiemy skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych w mniejszych miastach jest znaczenie mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z oparcia się tylko na danych budżetowych jest tam mniejsza.

 

 

Kategoria Powiaty

Powiatem o najwyższym wskaźniku inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju jest powiat wysokomazowiecki w województwie podlaskim. Co ciekawe, to najlepszy z dolnośląskich powiatów, to powiat średzki , który uplasował się dopiero na 72 miejscu!

Powiat Lwówecki zanotował nieznaczny spadek wydatków na inwestycje, aczkolwiek jego miejsce w rankingu, na tle sąsiadów należy uznać za bardzo dobre. Nieznacznie wyprzedza nas powiat złotoryjski, za to lubański, bolesławiecki, karkonoski czy zgorzelecki są daleko w tyle. Powiat Lwówecki zajmuje 6 miejsce na Dolnym Śląsku!

miejsce w latach
2018-2020
miejsce w latach
2019-2021
powiat Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2019–2021 (w zł)
2 1 wysokomazowiecki
(podlaskie)
701,65
275 165 złotoryjski 190,64
148 169 lwówecki 188,40
263 276 lubański 108,49
143 207 bolesławiecki 159,40
245 288 karkonoski 100,79
307 311 zgorzelecki 63,51

 

Miasta Powiatowe

Na pierwszym miejscu w kategorii miast powiatowych znalazły się Poddębice w woj. łódzkim, które nieznacznie wyprzedziły dolnośląskie Polkowice zajmujące w tym rankingu drugie miejsce.

Lwówek Śląski w kategorii miast powiatowych odnotował znaczący spadek w stawce. Można dostrzec, iż zamienił się miejscami ze Złotoryją, która w tym roku z 231 miejsca wskoczyła na 137 a Lwówek Śląski z 121 miejsca spadł na 239 pozycję. Na pocieszenie można zauważyć, iż Lubań, czy Bolesławiec są nieco niżej sklasyfikowani. Lwówek Śląski  zajmuje dopiero 19 pozycję w wojewódzkie dolnośląskim.

miejsce w latach
2018-2020
miejsce w latach
2019-2021
miasto powiatowe Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2019–2021 (w zł)
2 2 Poddębice
(łódzkie)
2.636,37
177 229 Zgorzelec 471,62
121 239 Lwówek Śląski 430,72
240 248 Lubań 409,77
218 251 Bolesławiec 405,53

 

Inne Miasta

W kategorii innych miast niekwestionowanym liderem rankingu inwestycji od kilku lat był Świeradów-Zdrój. W dwóch ostatnich edycjach rankingu zajmował drugie miejsce w Polsce. I choć w tym roku zanotował spadek do trzynastej pozycji, to i tak najwięcej wydaje na inwestycje, bo w przeliczeniu na mieszkańca to kwota 2.176,33 zł.

Na pierwszym miejscu w tym roku uplasował się położony w woj. łódzkim Uniejów. Tuż za nim jest Ścinawa. Drugie z dolnośląskich miast to właśnie zajmujący 13 pozycję Świeradów-Zdrój.

W zestawieniu uwagę zwraca także olbrzymi spadek, o 348 pozycji gminy Mirsk, która w zestawieniu za lata 2018-2020 była na 33 pozycji a dziś zajmuje 381 miejsce z wydatkami inwestycyjnymi w przeliczeniu na mieszkańca zaledwie na poziomie 672,23 zł. To ponad trzykrotnie mniej niż sąsiedni Świeradów.

miejsce w latach
2018-2020
miejsce w latach
2019-2021
miasto powiatowe Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2019–2021 (w zł)
3 1 Uniejów
(łódzkie)
4.668,05
2 13 Świeradów-Zdrój 2.176,33
26 62 Wleń 1.457,43
273 189 Lubomierz 1.004,32
164 292 Gryfów Śląski 798,89
33 381 Mirsk 672,23
494 487 Olszyna 530,36
591 570 Leśna 395,12

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here