Nagłe zatrzymanie krążenia

1
5994

Z uwagi, iż czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego szacowany był na kilkanaście minut na miejsce dysponowano dwa zastępy strażaków.

 

 

Do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) dochodzi z bardzo wielu przyczyn, wśród których wymienić można: zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, czy zator tętniczy.

Objawami mogącymi wskazywać na zaburzenia krążenia i oddychania są: utrata przytomności, oddech płytki, rzadki (rzadszy niż 2 razy na 10 sekund) lub jego brak, sinica. Najpoważniejszymi skutkami takich zaburzeń mogą być natomiast nieodwracalne zmiany w mózgu spowodowane długim okresem niedotlenienia (powyżej 3‑5 min) oraz śmierć. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegnięcia im (w warunkach nieambulatoryjnych) jest natychmiastowe przystąpienie do resuscytacji krążeniowo- oddechowej, prowadzonej w cyklach po 30 uciśnięć i 2 oddechy.

 

 

Tuż przed godziną 15. w środę 8 lutego 2023 roku do Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim wpłynęła prośba o pomoc. U seniorki z Wlenia nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Liczyła się każda sekunda a czas dojazdu pogotowia to kilkanaście minut. Dlatego na miejsce natychmiast dysponowano dwa zastępy strażaków z OSP Wleń i JRG PSP w Lwówku Śląskim.

Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu strażacy przystąpili do resuscytacji kobiety, a po dojeździe pogotowia przekazali poszkodowaną zespołowi ratownictwa medycznego.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here