Nadadzą nazwę istniejącej ulicy

0
704

W celu uporządkowania nazewnictwa Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przedłoży Radzie Miejskiej Gminy Mirsk uchwałę nadającą nazwę istniejącej ulicy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński informuje, iż zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT, który funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póź. zm.), wieś Giebułtów podzielona jest na:

  • Augustów (przysiółek),
  • Wola Augustowska (przysiółek),
  • Giebułtówek (kolonia),

Natomiast według rejestru TERYT miejscowość „Giebułtów Bloki” nie figuruje.

Wobec tego obowiązujące nazewnictwo „Giebułtów Bloki” zostanie pominięte w tworzonym Centralnym Rejestrze Wyborców. Pozostawienie nazewnictwa „Giebułtów Bloki” spowoduje, że wszystkie numery zostaną włączone do wsi Giebułtów, co będzie rzutować na poprawność przygotowania spisu wyborców.

Dlatego w celu uporządkowania nazewnictwa Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przedłoży Radzie Miejskiej Gminy Mirsk uchwałę nadającą nazwę ulicy „Giebułtów Bloki”, co wyeliminuje nieprawidłowości i uporządkuje nazewnictwo przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.

Argumentem przemawiającym za utworzeniem ulicy o nazwie „Giebułtów Bloki” jest fakt, że mieszkańcy posługują się tymi nazwami jako miejsca zameldowania, dokumentach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach, ośrodkach zdrowia oraz w innych instytucjach i organizacjach użyteczności publicznej i nie będzie wiązało się to z kosztami dla mieszkańców związanych z wymianą dokumentów.

-/UMiG Mirsk / red./-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here