Nad czym debatowali radni gminy Lubomierz?

11
935

Analiza bieżących remontów dróg gminnych. Konieczność odnowienia znaków poziomych. Rozbudowa sieci wodociągowych. Przyszłość Schroniska Młodzieżowego „Maciejówka”. Raport dotyczący utrzymania czystości w Gminie Lubomierz. Raport z kontroli świetlic wiejskich. Oraz inicjatywa w sprawie budowy obwodnicy Chmielenia i Pasiecznika. To niektóre z tematów poruszanych przez radnych.

 

Kilka godzin trwała w ubiegłym tygodniu sesja Rady Gminy i Miasta Lubomierz. Nad czym debatowali radni? To wyjaśnia Pan Michał Pater – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz:

30 września w formie zdalnej odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Radni obradowali między innymi o bieżącej realizacji wniosków. Na czerwcowej sesji Radni w reakcji na komunikaty mieszkańców wnioskowali o wystosowanie pisma do Starostwa Lwóweckiego o odnowienie znaków poziomych – przejście dla pieszych na odcinku drogi powiatowej – ul. Sportowa, ul. Majowa w Lubomierzu oraz o wystąpienie, jako Rada Miejska Gminy Lubomierz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wpisanie zadania pt. „Budowa obwodnicy Chmielenia i Pasiecznika do rządowego programu „Nowy Ład”. Znaki poziome na ulicach Sportowej i Majowej zostały odnowione, natomiast na odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oczekujemy.

Radni obradowali także nad możliwościami Gminy Lubomierz w kwestii rozbudowy sieci wodociągowych. Intencją jest rozbudowa sieci i podłączenie budynków znajdujących się na terenie sołectw. Wynikiem dyskusji jest powołanie zespołu, w skład, którego wejdą władze Lubomierza, pracownicy referatu technicznego Urzędu Gminy Lubomierz, oraz władze i pracownicy ZUOK’u IZERY. Zadaniem zespołu będzie praca nad możliwościami rozbudowy sieci wodociągowej oraz próba pozyskania środków na ten cel. Zespół rozpocznie pracę od stworzenia obszernej ankiety dla mieszkańców Gminy Lubomierz, która pozwoli określić ilość osób zainteresowanych podłączeniem swoich budynków do sieci wodociągowej.

Na wrześniowej sesji radni zapoznali się także z informacją z Lubomierskiego Centrum Kultury o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy. Uczestnicy obrad mogli zapoznać się z dokładnym harmonogramem wydarzeń i uzyskać informację o ilości uczestników.

Kolejnym tematem obrad były założenia dotyczące organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. W obradach uczestniczyli dyrektorzy wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę Lubomierz, czyli Żłobka „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Pławnej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu. Od Dyrektorów radni otrzymali informacje o ilości uczniów w bieżącym roku szkolnym, strukturze zatrudnienia instytucji, liczbie oddziałów, a także programach realizowanych przez poszczególne jednostki. Najwięcej uwagi poświęcono organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który rozpoczął działalność we wrześniu bieżącego roku, po połączeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Zespołem Szkół w Lubomierzu. Obecnie jest to bardzo duża jednostka w skład, której wchodzi Przedszkole Miejskie w Lubomierzu z 4 oddziałami w Lubomierzu oraz 2 oddziałami w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubomierzu z 17 oddziałami, Technikum z 4 oddziałami, Liceum Ogólnokształcące z 6 oddziałami, Branżowa Szkoła I Stopnia z 4 oddziałami, Internat ze 140 miejscami, Szkolne Schronisko Młodzieżowe ,,Maciejówka” w Maciejowcu i kompleks boisk sportowych ORLIK. Dyrektor Marek Kozak zapewnił, że pomimo ogromu pracy i skomplikowanej procedury związanej z połączeniem dwóch dużych placówek oświatowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w obecnym kształcie funkcjonuje od września bezproblemowo. W związku z ogromem pracy, której wymagało połączenie dwóch placówek, dyrektor na forum rady podziękował pracownikom ZSP w Lubomierzu, a w szczególności Głównej Księgowej Pani Iwonie Łabuń oraz Kierownikowi Internatu Panu Edwardowi Koreckiemu.

Na wrześniowej sesji radni obradowali także na temat analizy bieżących remontów dróg gminnych. Referat techniczny dokonał analizy stanu technicznego dróg gminnych, na terenie gminy Lubomierz przy udziale sołtysów i radnych w poszczególnych miejscowościach. Po lustracji całej gminy wytypowano najpilniejsze potrzeby z zakresu napraw/remontów dróg zgłoszonych przez mieszkańców i sołtysów. Radni zapoznali się ze szczegółowym raportem zawierającym informacje o drogach, które zostały już naprawione zgodnie z tegorocznym planem, drogach, które zostaną naprawione w bieżącym roku, oraz te, które zostały uszkodzone przez powódź, która nawiedziła gminę. Ponadto komisja ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 14-15.07.2021 r. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami nawałnic oraz sporządzono gminny protokół strat, który został przekazany do Wojewody Dolnośląskiego. We wrześniu została przeprowadzona kontrola infrastruktury komunalnej zgłoszonej w gminnym protokole strat przez komisję wojewódzką. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół na podstawie, którego Gmina Lubomierz będzie mogła starać się o dotację na remont dróg i mostów zniszczonych/uszkodzonych podczas powodzi.

Ważnym tematem obrad, nad którym lubomierscy radni pochylają się już od dłuższego czasu jest Schronisko Młodzieżowe „Maciejówka” w Maciejowcu. Ze względu na zmieniające się przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiekt nie może w chwili obecnej spełniać swojej funkcji. W trakcie sesji radni przeanalizowali dokumenty zawierające listę nieprawidłowości oraz prezentacje możliwych rozwiązań. Przeanalizowano także wstępny zakres prac, których wymaga schronisko oraz wstępny kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualnie rada oraz władze Lubomierza będą dążyć do zaplanowania zadania w przyszłorocznym budżecie, żeby w schronisku w Maciejowcu znów mogła przebywać młodzież.

Kolejnym tematem przygotowanym na wrześniową sesję był raport dotyczący utrzymania czystości w Gminie Lubomierz. Radni pochylali się nad tematem na komisjach oraz sesji. Raport ten dotyczy utrzymania porządku i czystości na gminnych drogach, ulicach oraz utrzymania zieleni w Lubomierzu i poszczególnych sołectwach Gminy.

30 września Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła 5 uchwał. Radni przyjęli między innymi projekty dotyczące zmiany kategorii dróg publicznych. W wyniku uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Lwóweckiego droga położona w Radoniowie zostanie pozbawiona kategorii drogi gminnej na rzecz drogi powiatowej. Natomiast droga łącząca Milęcice z Wojciechowem, a także droga w Lubomierzu na ul. Sportowej zostaną pozbawione kategorii dróg powiatowych na rzecz kategorii dróg gminnych. Uchwały zostały podjęte po porozumieniu z Zarządem Powiatu Lwóweckiego.

Ważnym punktem obrad był raport z kontroli świetlic wiejskich przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Komisja Rewizyjna w maju i czerwcu 2021, r. przeprowadziła kontrolę stanu technicznego świetlic wiejskich Gminy Lubomierz, ich wyposażenia oraz zagospodarowania terenów przyległych. Łącznie skontrolowano 11 obiektów. Po zakończeniu kontroli komisja w sporządzonym raporcie zawnioskowała o doposażenie świetlic w apteczki pierwszej pomocy i poinformowanie sołtysów o właściwym ich utrzymaniu, udrożnienie rynien w świetlicy w Milęcicach, opracowanie długoletniego planu modernizacji systemu ogrzewania świetlic np. przy wykorzystaniu programów OZE, niezbywanie mieszkań w budynkach gminnych mieszczących świetlice, a z lokatorami mieszkań komunalnych i socjalnych o ustalenie w formie pisemnej zasad koegzystencji oraz sposobu wykorzystania świetlic i terenów przyległych, wspomaganie sołectw w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czyli informowanie o projektach, programach, pomoc przy pisaniu wniosków.

W trakcie posiedzenia radni poruszali także tematy wynikające z bieżących potrzeb, oraz problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Przedmiotem obrad stał się temat związany z dużym natężeniem ruchu, oraz pojazdami poruszającymi się z dużą prędkością wzdłuż ul. Chopina w Lubomierzu zgłoszony radnym przez mieszkańców. Przeszkody proceduralne nie pozwalają w tym miejscu umieszczenia progów zwalniających, wobec czego Rada oraz Władze Gminy poszukują rozwiązania, które pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poruszających się w tym obszarze. Radni analizowali także problem zgłaszany przez mieszkańców dotyczący dużego ruchu na ul. Stogryna w Lubomierzu w pobliżu Przedszkola Miejskiego. Z dyskusji wynika, że w godzinach, kiedy rodzice przywożą dzieci do placówki, oraz kiedy je odbierają powstają problemy komunikacyjne związane z brakiem możliwości zaparkowania samochodu oraz utrudnionym przejazdem przez ul. Stogryna. Pierwszym rozwiązaniem tego problemu ma być powstanie parkingu przy budynku Liceum w Lubomierzu, gdzie rodzice przedszkolaków będą mogli bezpiecznie zaparkować i nie blokować ul. Stogryna.

Machał Pater – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz

11 KOMENTARZE

 1. Nie rozumiem, przy ulicy Chopina w Lubomierzu jest bardzo mały ruch. Inna sprawa to prędkość ale to problem całego Lubomierza.
  Jeśli komuś przeszkadza ruch na ul Chopina to co dopiero powiedzieć o Ulicy Wolności.
  Swoją drugą to warto było by poprawić sprzątanie w pobliżu Ratusza gdzie jest zawsze mnóstwo butelek i puszek po napojach.

 2. Na Chopina mały ruch, wolna jazda!? a to coś
  nowego Luka. Często widzę jak dzieci przechodzą z bloków na chodnik albo przejeżdżą rowerami. A pasy są w takim miejscu, że żeby do niego dojść trzeba przejść po ulicy gdzie jest mały i wolny ruchu jak twierdzi luka. Na Wolności ruch z pewnością jest, i te zaparkowane po dwóch stronach samochody też nie ułatwiają jazdy a przy ustawionych samochodach przy b. posterunku to już cud przejazdu zwłaszcza jak trzeba minąć większy samochód albo autobus. A parking zrobić gdzie kiedyś był p.zabaw zawsze to coś lepszego niż teraz jest.

 3. Wodociągi to raczej marzenie.
  Ludzie byli zmuszeni zrobić sobie studnie a teraz radni myślą o wodociągach.
  Były już kiedyś plany na wodociągi ale koszty były duże i dali sobie spokój.
  Już sam nie wiem co o ty myśleć.
  Ale chyba dla oka zrobią rozeznanie i znowu będzie klapa.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here