Myśliwi wychodzą na polowania zbiorowe. Zobacz, gdzie i kiedy

14
4944
fot.: Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 17 września 2020r., znak: GPNŚ.6151.7.2020.KJ/2 informujące o planowanych polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “Dolina Bobru” – pod takim tytułem kryje się na stronie urzędy Gminy i Miasta Lwówek Śląski obwieszczenie burmistrz informujące, iż na terenie obwodu łowieckiego nr 147 odbędzie się polowanie.

 

Naszą ciekawość wzbudziła podana numeracja obwodu, na którym ma się odbyć polowanie. „Obwód łowiecki nr 147” według obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego znajduje się w zachodniej części Legnicy

Download (PDF, Unknown)

W dniu 16 stycznia 2020 r Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę “w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii” – Dotychczas obowiązywał podział województwa ustanowiony rozporządzeniem wojewodów z 2005 r., który oprócz opisów słownych granic obwodów nie zawierał żadnych innych elementów – podkreślają władze województwa.

Nowy podział zawiera:

  1. Numerację, rodzaj, kategorię, powierzchnię całkowitą, opis granic obwodu łowieckiego;
  2. Powierzchnię obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 usta-wy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy.
  3. Powierzchnię gruntów leśnych obwodu łowieckiego z podziałem na gminy oraz procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim.
  4. Przebieg graficzny na mapie obwodu łowieckiego wraz z wyłączeniami, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Co ważne, nowy podział na obwody łowieckie wspomagany jest przez geoportal. Moduł obwody łowieckie daje możliwość dokładnej weryfikacji przebiegu granic obwodów łowieckich oraz tere-nów wyłączonych z obwodu łowieckiego. Zarówno dzierżawcy obwodów łowieckich jak i właściciele, użytkownicy wieczyści i dzierżawcy występujący z wnioskami dot. szacowania szkód łowiec-kich, nie będą już mieli wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań (dzierżawca obwodu czy zarząd województwa) – dodaje Biuro Prasowe UMWD.

Według tych danych dawny obwód 147 to obecnie obwód łowiecki numer 43. Obwód ten ma 7032 ha powierzchni, przy czym na terenie powiatu lwóweckiego, gminy Lwówek Śląski tylko 405 ha. Pozostała część obejmuje teren powiat bolesławieckiego.

 

Obwód łowiecki numer 43

Opis obwodu – Na północy w m. Kruszyn od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą nr 2292 D na południe drogą nr 2292 D przez m. Łaziska, a następnie drogą nr 2280 D przez m. Stare Jaroszowice do cieku wodnego Żeliszowski Potok. Następnie w kierunku zachodnim Żeliszowskim Potokiem do drogi wojewódzkiej nr 297 i stąd na południe drogą nr 297 do skrzyżowania z drogą nr 2295 D i tą drogą na zachód przez m. Włodzice Małe do skrzyżowania z drogą nr 2500 D i dalej na zachód drogą nr 2500 D do skrzyżowania z drogą nr 2499 D i tą drogą na północ przez m. Ocice do drogi krajowej nr 94. Następnie w kierunku północno -wschodnim drogą nr 94 przez m. Bolesławiec do skrzyżowania z drogą nr 2292 D w m. Kruszyn, tj. do punktu wyjścia.

Okazuje się, iż w chwili obecnej obowiązują podwójne numeracje, tak ta Sejmiku, jak i ta rządowa z 2005 roku. Ktoś może powiedzieć, że to absurd, ktoś inny, że taki mamy klimat.

 

Warto pamiętać, iż miejsca gdzie będą prowadzone polowania powinny być oznakowane specjalnymi tablicami ostrzegawczymi.

Uwaga polowanie – zdjęcie poglądowe

Myśliwy pomylił dzika z koniem. Zastrzelił klacz wartą kilkanaście tys. zł

14 KOMENTARZE

  1. Ha ha jak mozna pomylić konia z dzikiem to ani wxrostem ani wygladem nie podobne. Proponuję przeprowadzać badania psychologiczne i badanie wzroku raz do roku dla mysliwych bo gotowi nas pomylić z sarna.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here