Myślisz o przydomowej oczyszczalni ścieków?

0
519
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay)

Do końca czerwca osoby zainteresowane wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków mogą składać oświadczenia w Gminie. Ta planuje pozyskać środki na takie inwestycje.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz przypomina, że Gmina Lubomierz składa wniosek o wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planujemy uzyskać dofinansowania do wykonania 200 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszych wiosek znajdujących się na terenie górskim (wszystkie z wyjątkiem Pławnej Dolnej i Pławnej Górnej) i znajdujących się poza aglomeracją (z wyjątkiem Janic). Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie realizowana przez Gminę Lubomierz. W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Lubomierz zadanie będzie realizowane w latach 2023 i 2024. Koszt utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków będzie obciążał osobę uczestniczącą w projekcie.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania z ww. programu. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż 200, Gmina Lubomierz przeprowadzi weryfikację wniosków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. projekcie powinny złożyć niezwłocznie do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oświadczenie wg. wzoru – Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

Uwaga ! Jeżeli działka należy do kilku współwłaścicieli wówczas konieczne jest przedłożenie oświadczeń w ilości odpowiadającej ich liczbie. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości przedkłada swój egzemplarz oświadczenia.

Osoba do kontaktu: Magdalena Tymosiewicz, tel. 757833166 wew. 33

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here