Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej i …?

0
363

Bazę dydaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią budynki zlokalizowane w kompleksie przy ul. Sejmowej, o powierzchni ponad 5 hektarów. Budynki niemal do końca XX. wieku wykorzystywane były jako koszary wojskowe.

Na terenie kampusu znajdują się trzy budynki dydaktyczne (A, C i E), jeden przeznaczony do adaptacji na budynek dydaktyczny (B) oraz Ośrodek Projektów i Edukacji (D). Poza kampusem, przy ul. Mickiewicza 10, zlokalizowany jest Dom Studenta.

Budynek A

 • 8 sal wykładowych
 • 3 sale językowe
 • 16 sal ćwiczeniowych
 • 5 pracowni komputerowych
 • pracownie medyczne: pracownie umiejętności pielęgniarskich i położniczych, pracownia opieki długoterminowej, pracownie czynności ratowniczych, pracownia anatomiczna, sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • pracownie fizjoterapeutyczne: pracowania biomechaniki i analizy ruchu, pracownia fizjologii, pracowania masażu i terapii manualnej, sala kinezyterapii, pracownia medycyny fizykalnej – pracownia fizykoterapii,
 • pracownia nauki umiejętności technicznych
 • pracownia sztuk walki i samoobrony
 • rektorat, kancelaria, sekretariaty i dziekanaty Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz pomieszczenia administracyjne,
 • Czytelnia Naukowa nr 3 i Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej
 • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – miejsce zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali. Wykorzystywane w procesie kształcenia fantomy będą naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów „na pacjencie”, z tym, że wspomniane zabiegi można powtarzać wielokrotnie
 • kawiarnia studencka
 • siłownia
 • fitness club

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć tok postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego, a także opieki szpitalnej. Oznacza to odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych, domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej, wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.

Podczas zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej znajdują się specjalistyczne pracownie:

 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • sala egzaminacyjna OSCE,
 • sala debriefingu,
 • sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności,
 • sala symulacji z zakresu BLS/ALS,
 • pracownia nauki umiejętności technicznych,
 • sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych.

Dodatkowo w MCS działa symulator ZRM. Studenci ratownictwa medycznego mogą uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki. Jest to w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem.

Służy on do nauki m.in. medycyny ratunkowej. Przyszli ratownicy medyczni będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe, respirator itp.), opatrywania ran i złamań.

Budynek C

 • 4 sale wykładowe
 • 2 laboratoria informatyczne
 • 4 sale językowe
 • 33 sale ćwiczeniowe
 • specjalistyczne laboratoria: chemii i biochemii, fizyczne i materiałoznawstwa
 • pracowanie: fizjologiczna, ekologii i ochrony środowiska oraz żywienia zbiorowego
 • sekretariat i dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, pomieszczenia administracyjne
 • studio nagrań
 • Biblioteka i wypożyczalnia
 • Czytelnia Czasopism i Prasy
 • Czytelnia Naukowa nr 1
 • Czytelnia Naukowa nr 2
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Akademickie w Legnicy

Budynek E – Centrum Konferencyjno-Widowiskowe

Znajdują się tu cztery w pełni niezależne sale wykładowe, oddzielone dźwiękoszczelnymi ścianami, mogące pomieścić łącznie blisko 1 000 osób. Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację; w zależności od potrzeb można połączyć trzy sale w jedną, która mieści około 750 słuchaczy, a wykład może być przekazywany także do czwartej sali, dzięki czemu w wykładzie może uczestniczyć jednocześnie niemal tysiąc osób.

W salach istnieje możliwość składania półkolistych trybun. Całkowite ich złożenie i zsunięcie powoduje utworzenie hali, w której można zorganizować zawody sportowe, targi, wystawy lub imprezy kulturalne.

Budynki D – Ośrodek Projektów i Edukacji

Znajdują się tutaj:

 • laboratorium biochemii i mikrobiologii
 • eko-pracownia
 • pracownia techniki mikroprocesowej
 • pracownia anatomiczna
 • pracownia elektroniki i miernictwa
 • pracownia e-edukacji
 • pracownia odnawialnych źródeł energii
 • pokój dydaktyczny do terapii indywidualnej
 • Centrum Socjoterapii, przeznaczone do zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci z zaburzeniami zachowań. Wyposażenie sal pozwala na wykorzystywanie ich do różnych form pracy terapeutycznej: muzykoterapii, biblioterapii oraz innych metod terapii przez sztukę
 • gabinety terapii indywidualnej

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10

Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni – około 15 minut pieszo od kampusu. Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oferuje:

 • 161 miejsc dla studentów
 • umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
 • aneksy kuchenne
 • łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne
 • kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne
 • wspólne jadalnie i pokoje do nauki
 • pralnie
 • pracownia treningów motorycznych

Pracownia treningów motorycznych

Stworzenie i wyposażenie pracowni treningów motorycznych pozwoliło na poprawę jakości kształcenia i praktycznych kompetencji absolwenta poprzez lepszą realizację efektów uczenia się z zakresu oceny i poprawy stanu zdrowia stosowanych w naukach medycznych, naukach o zdrowiu i naukach o kulturze fizycznej.

Pracownia została wyposażona w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie zarówno do treningu funkcjonalnego jak i zdrowotnego. Trening funkcjonalny zakłada odwzorowanie ruchu i całego wzorca ruchowego, który obecny jest w życiu codziennym bez rozbudowy nadmiernej masy mięśniowej. Służą do tego: maszyny działające w oparciu o opór pneumatyczny, ergometry eliptyczne, steppery czy profesjonalne bieżnie treningowe, hantle, powerblocki, niestabilne podłoże, BOSU, poduszki sensomotoryczne.

Dodatkowo zastosowanie oprogramowania opartego na automatycznym śledzeniu postępów pacjenta/klienta pozwala na poznanie mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz zmian wskaźników biochemicznych powstałych w wyniku niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego, co jest istotne w kontekście lepszej realizacji zaplanowanych efektów uczenia się w modułach związanych z realizacją zajęć praktycznych.

Przedmioty z tej grupy obejmują szeroko pojęte kształcenie umiejętności niezbędnych do zwiększania motywacji pacjenta/klienta w procesie budowania sprawności fizycznej i potencjału zdrowia w ujęciu holistycznym.

Pracownia treningu motorycznego pozwala również na lepszą realizację efektów uczenia się związanych z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w zakresie planowania treningu relaksacyjnego i zdrowotnego. Tego typu działania zmniejszają ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych poprzez ćwiczenia i metody o szerokim spektrum wpływu psychosomatycznego.

Uczelniana farma fotowoltaiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wybudowała uczelnianą farmę fotowoltaiczną.

Inwestycja jest realizacją przyjętej przez Uczelnię Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczelnia, realizując tę inwestycję, zakłada, że jej efektem będzie radykalna poprawa efektów dydaktycznych oraz ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Oddana do eksploatacji farma fotowoltaiczna bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia wydatków Uczelni ponoszonych na zakup energii elektrycznej.

Inwestycja stanowi również ważny element tworzenia zaplecza badawczo-dydaktycznego Uczelni, podporządkowanego konieczności kreacji nowych kierunków kształcenia, planowanych przez Uczelnię w możliwie najbliższej perspektywie. Budowa farmy fotowoltaicznej, która jest obiektem w skali rzeczywistej, oraz jej zintegrowanie z już powstałym Laboratorium OZE (Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych), jak i planowanym Centrum Efektywnego Zarządzania Energią, niewątpliwie wpłyną na uzyskanie środowiskowej przewagi w zakresie wyposażenia dydaktycznego i zwiększą atrakcyjność Uczelni.

 

-/Mirosław Szczypiorski PWSZ im. Witelona w Legnicy-/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here