Młodzież z ZSE-T w Rakowicach Wielkich uczestniczy w ciekawych kursach

0
255

CARVING, czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach, która pozwala na ich przekształcanie w prawdziwe arcydzieła ozdabiające stoły i wnętrza na wystawnych przyjęciach. Efekty pracy profesjonalistów są zachwycające, żeby jednak dojść do takiej perfekcji należy zacząć od podstaw.

Technikum hotelarskie oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych to dwa bardzo popularne wśród młodzieży kierunki, na których można zdobywać wiedzę w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. Nauczycielom i młodzieży sama podstawa programowa nie wystarcza, chcą zdobywać nowe umiejętności i podnosić kwalifikacje. Z tych oczekiwań zrodził się projekt pod nazwą: „Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich”, który ma na celu m.in. podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży, praktyk, zawodowych oraz zajęć zgodnych z przeprowadzoną diagnozą. Celem projektu jest ponadto dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Zaledwie kilka dni temu uczniowie ZSE-T w Rakowicach Wielkich zakończyli kurs carvingu. Jego realizacja była możliwa dzięki staraniom dyrekcji szkoły, która dostrzega potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy i rosnących oczekiwań klientów oraz pracodawców branż gastronomicznych i hotelarskich i ujęła go w projekcie. Uczniowie mają za sobą już godziny żmudnej pracy oraz towarzyszącą jej radość z efektów i zdobytych nowych umiejętności.

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, który z pewnością pomoże w uzyskaniu dobrej pracy.

Po zakończeniu kursu carvingu młodzież przystąpiła do kolejnych zajęć pozalekcyjnych i zdobywania kolejnych cennych w dorosłym życiu zawodowym umiejętności.

Tym razem na kursie BARISTY. Ten kurs pozwala uczniom zagłębić tajniki kawy i nabyć wiedzę na temat jej pochodzenia, rodzajów, czy sposobów przechowywania. Młodzież poznaje charakterystykę i zakres pracy baristy oraz nabywa praktycznych umiejętności w zakresie parzenia kawy i obsługi ekspresów.

Są różne rodzaje kawy i są różne sposoby przygotowania kawy – mówi jedna z uczennic, która przekonuje nas, iż przygotowanie tego aromatycznego napoju to prawdziwa sztuka. Uczniowie naukę rozpoczynają od teorii, ale kurs to także sporo godzin zajęć praktycznych, gdzie co chwilę powstaje kolejna filiżanka kawy. Uczestnicy zajęć uczą się nie tylko samego parzenia ale także przyozdabiania. Podczas kursu młodzież zdobywa zatem kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy w kawiarni.

Prowadząca zajęcia Pani Maria Cybulska, nauczyciel przedmiotów zawodowych tłumaczy nam, iż chętnych do udziału w kursie było dwukrotnie więcej niż miejsc. – Myślę, że w tym roku młodzież jest bardziej otwarta i myślę, że już są świadomi, że umiejętności i kwalifikacje są potrzebne na rynku pracy, mimo, że są dopiero w pierwszej i drugiej klasie.

Warto przypomnieć, iż nauczyciele z ZSE-T w Rakowicach Wielkich w ubiegłym roku szkolnym sami uczestniczyli w wielu kursach, dzięki czemu teraz mogą przekazywać zdobytą wiedzę uczniom. – Nauczyciele mają kwalifikacje do prowadzenia takich kursów. W ubiegłym roku zrobiliśmy kursy w ramach projektu z Syntea – tłumaczy Pani Mariola Wasilewska, nauczycielka z ZSE-T, która wspomina m.in. kurs baristy, barmana, kelnera, czy florysty.

Uczennice zapewniają nas, iż bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach. – To kiedyś nam się przyda w życiu. Takie kursy naprawdę dużo pomagają. – mówi kolejna z uczestniczek zajęć.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here