Mirsk, Wleń: Czy będzie wsparcie dla przedsiębiorców?

3
745

W piątek otrzymaliśmy odpowiedzi, w których burmistrzowie Mirska i Wlenia odpowiadają na pytanie dotyczące planów wsparcia dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczych wynikającymi z bieżącej sytuacji i ograniczeń związanych z pandemią koronairusa.

W Mirsku przedsiębiorcy mogą składać wnioski wsparcie ze strony samorządu
Na dzień dzisiejszy burmistrz działa zgodnie ze swoimi kompetencjami i może na wniosek podatnika odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty lub w uzasadnionym przypadku umorzyć w całości lub części zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Pierwsze wnioski są już rozpatrywane. Nie ma aktualnie żadnego gminnego programu wsparcie. Do jego tworzenia i uchwalenia uprawniona jest Rada. Nie mniej jednak zwracam uwagę, że budżet w naszej gminie nie posiada rezerw zasobów finansowych, które mogą posłużyć takim działaniom. Ponadto trudna sytuacja ekonomiczna dotyka nie tylko podmioty gospodarcze, ale również osoby fizyczne, które również mogą ubiegać się o odroczenie, rozłożenie na raty, czy umorzenie zobowiązań wobec gminy. Powodować to będzie ubytek w dochodach gminy szacowany na 2-3 mln złotych. – tłumaczy Pan Andrzej Jasiński Burmistrz Mirska

We Wleniu nadal się zastanawiają. – Analizujemy potrzeby w tym zakresie i możliwe do zastosowania mechanizmy. – lakonicznie odpowiada Pan Piotr Szymański Zastępca Burmistrza Wlenia.

Warto nadmienić, iż półtora tygodnia temu w sprawie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców oraz wleńskiego MGOPS radny Marek Dral wystosował interpelację, w której wnosi o odstąpienie od przygotowań Dni Wlenia 2020 oraz o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej budżet tak, żeby środki finansowe, które były przeznaczone na organizację Memoriału Ulicznego oraz tegorocznych Dni Wlenia przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom – ulgi w czynszu i podatku od nieruchomości a także na wsparcie ośrodka pomocy społecznej, który w zaistniałej sytuacji ma zwiększoną liczbę zadań i obowiązków. Jak na razie odpowiedzi zwrotnej ze strony wleńskiego magistratu brak.

Władze Mirska i Wlenia deklarują ubieganie się o środki na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach rządowego programu wsparcia.

Gmina Mirsk złożyła wniosek do CPPC na wskazaną kwotę 60.000 złotych. Ilość zakupionych laptopów będzie uzależniona od aktualnych cen rynkowych. Zostały określone parametry techniczne sprzętu. Szkół oczekujących na pomoc w tym zakresie jest 5 i wsparcie uzależnione będzie od ilości zakupionego sprzętu. – wyjaśnia Burmistrz Jasiński.

Tak. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i zawartymi w nim kryteriami, Gminie Wleń przysługuje 45.000,00 zł. Faktyczna wartość zakupu zostanie określona na podstawie zapytania. Gmina Wleń zamierz zakupić ok 21 laptopów. Laptopy trafią do uczniów Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. – pisze Wiceburmistrz Szymański.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here