Mirsk: Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14
2114

Nawet 58 zł za osobę bądź 203,72 zł za gospodarstwo domowe mogą wkrótce zapłacić mieszkańcy gminy Mirsk. Decyzja zapadnie już w czwartek.

 

Na terenie gminy Mirsk obowiązują miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie o następujących wartościach: 24 zł od osoby, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 osób włącznie i 94 zł od gospodarstwa domowego, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców i więcej. W przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych stawki opłaty podwyższonej wynoszą 48 zł od osoby, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 osób włącznie i 188 złotych od gospodarstwa, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców i więcej.

Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • Za pojemnik 120 l: odpady zbierane selektywnie 5,89 złotych; odpady zbierane nieselektywnie 11,78 zł.
 • Za pojemnik 240 l: odpady zbierane selektywnie 11,78 złotych; odpady zbierane nieselektywnie 23,56 zł.
 • Za pojemnik 1100 l: odpady zbierane selektywnie 54 złotych; odpady zbierane nieselektywnie 108 zł.

Te jednak wkrótce zapewne się zmienią. Burmistrz Mirska przedstawił już radnym projekt uchwały zawierający nowe stawki. Jak tłumaczy w jego uzasadnieniu obowiązujące obecnie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zapewniają samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dlatego należy je urealnić.

Proponowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirsk.

§ 1. 1. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa się metody ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 osób włącznie;
2) od gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 osób lub więcej.

2. W przypadku metody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 3.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla metody określonej w ust. 1 pkt 1 w wysokości 29 zł od jednego mieszkańca.

4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla metody określonej w ust. 1 pkt 2 w wysokości 101,86 zł od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w ust. 2.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik, w zależności od jego pojemności:

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów – w wysokości 6,34 zł;
2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów – w wysokości 12,68 zł;
3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – w wysokości 58,20 zł.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w wysokości 181,90 zł rocznie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

§ 4. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.

2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 4 mieszkańców włącznie i 10 zł od gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców i więcej.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej będącą dwukrotnością wysokości stawki ustalonej w par 1, 2, 4 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązków zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj. 58 zł za osobę bądź 203,72 zł za gospodarstwo domowe, a także w przypadku nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika:

 • 120 l – 12,68 zł;
 • 240 l – 33,36 zł;
 • 1100 l – 116, 40 zł

Oraz w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 368,80 zł

Już w czwartek 25 marca nad proponowanym przez burmistrza Mirska projektem uchwały pochylą się radni. Jeżeli go zaakceptują to uchwała zacznie obowiązywać już od 1 maja 2021 roku.

14 KOMENTARZE

 1. Przesada. Z czego ludzie płacić???Pandemia mniejsze zarobki i jeszcze to. Opanujcie się. Bieda i tak wystarczająca to jeszcze dowalić ludziom. Tylko pogratulować

 2. Należy sprawdzić dokładnie koszty jakie są ponoszone, które przedstawił burmistrz, czy są zasadne. Mogą to zrobić radni, którzy się na tym znają i chcą to zrobić rzetelnie. Mogą to być kompetentne, niezależne osoby z zewnątrz. Jeżeli jest tak jak przedstawia burmistrz to trzeba płacić, obserwować i podpowiadać co można zrobić by było taniej.

 3. A może zmniejszyć wynagrodzenia w ratuszu. Przesadza pan Andrzej.
  Dobrze, że to już jego ostatnie fikołki w tej gminie. Aż wstyd mi, że głosowałem na niego.

 4. Ja proponuję zrezygnować z usług wywozu śmieci i na własną rękę wywozić śmieci do Rębiszowa na kopalnię. Po co nam niemieckie śmieci jak mamy nasze własne. Problem rozwiązany, wilk syty owca cała. Jak ludzie nie zaczną protestować, będą siedzieć cicho to te podwyżki nie będą miały końca.

 5. Jak dalej radni, na czele z przewodniczącym rady miejskiej, będą blokować inwestycje na terenie gminy, jak z farma fotowoltaiczą a wcześniej z farma wiatrową to mieszkańcy będą płacić za wszystko więcej. Nie ma wpływów podatków od firm, to mieszańcy muszą nadrabiać, proste.

 6. Panie Burmistrzu, proszę się zastanowić. W dobie pandemii, to dla ludzi cios. Wszędzie mamy podwyżki, w całej Europie, Polska płaci najwięcej za energię, woda niedługo będzie na sklale złota. Ludzie potracili pracę, cena za śmieci i tak jest już wysoka, a mirsk to biedna gmina. Mam nadzieję, że w czwartek rada odrzuci pomysł burmistrza i nie pozwoli, by kolejny raz mieszkańcy dostali po kieszeni.

 7. Jak czytam artykuł, to proponowana stawka wynosi 29 zł od osoby.
  Czy to dużo – z pewnością.
  A jak tą stawką ma się do stawek w innych gminach ? W Leśnej też chyba jest 29 zł od osoby.

 8. No niestety prawda jest taka, że tanio nie jest i to jest przykre. Tylko co jest teraz tanio? Nic! Ceny na stacjach benzynowych w górę, wszelki usługi w górę, ceny w sklepach w górę itd. Tylko rządzący mają się dobrze, ich szumne zapowiedzi o obniżenie cen śmieci jak się mają do rzeczywistości? No nijak! Smutne to cholernie, bo wszyscy stajemy się niewolnikami systemu w którym żyjemy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here