Mirsk: Mieszkańcy wybrali nazwę nowej ulicy

0
262
UMiG Mirsk, fot.: Lwówecki.info

Do końca marca do urzędu w Mirsku mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje wyboru nazwy ulicy położonej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2.

Łącznie zostało złożonych 213 ankiet. Mieszkańcy większością głosów, bo aż 166 zaproponowali nazwę ulicy Osiedle Izerska Polana, 26 głosów oddano na proponowaną nazwę ulicy im. Jerzego Wójcika, 13 głosów na ks. Tadeusza Jordanka, 3 na Izerska, 2 na Sudecka i po 1 głosie na Osiedlowa, Szmaragdowa, Mgielna.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.), a także wznoszenia pomników; należy do właściwości rady gminy.

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2 zostanie przedstawiony na najbliższą sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here