Mirsk: 300 tysięcy złotych na wsparcie realizacji zadań publicznych

0
131

Burmistrz Mirska wydał Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here