Lubomierz: Wyrywkowe kontrole palenisk

7
1656

Wyrywkowe kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych

Strażnicy Miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza Lubomierza oraz w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach od 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia oraz szeroko pojętego środowiska. Najczęściej spalane są butelki plastikowe, kartony i folie, opakowania z tworzyw sztucznych, stare meble. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Będziemy rygorystycznie podchodzić do kontroli i tego czym opalane są piece w nieruchomościach. Strażnicy będą sprawdzali, na wniosek przede wszystkim mieszkańców, czy nadmiernie wydobywający się z kominów dym nie pochodzi ze spalania odpadów, które nie powinny być spalane w piecach – zastrzega lubomierska Straż Miejska.

W przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy będą też sprawdzali czy nieruchomość jest wyposażona w pojemniki na odpady. Brak pojemników lub składowanie odpadów poza nimi jest wykroczeniem w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z uchwałą rady miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomierz. Jednocześnie informujemy, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego – jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Straż Miejska zwraca się również z prośbą do mieszkańców Gminy Lubomierz o zgłaszanie przypadków spalania odpadów. Wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

 

-/ UGIM Lubomierz /-

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here