Licea o profilach mundurowych przygotują Cię do matury i do służby

0
512

Marzy Ci się kariera w służbach mundurowych? Myślisz o wstąpieniu w szeregi policji, o zostaniu zawodowym żołnierzem, czy strażakiem? Jeżeli tak, to najlepszym początkiem twojej życiowej drogi będzie nauka w liceum w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, szkole z wieloletnimi tradycjami w prowadzeniu klas licealnych o profilach: policyjnym, wojskowym i strażacko- ratowniczym.

Tu podczas nauki zdobędziesz wiedzę umożliwiającą Ci osiągnięcie dobrych wyników na egzaminie maturalnym, kontynuowanie nauki na studiach wyższych a także znakomite przygotowanie do egzaminów wstępnych w szeregi służb mundurowych i uzyskania ciekawej pracy we wszelkich instytucjach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, służbach penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcjach oraz w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Program nauczania w klasach mundurowych został opracowany tak, aby zwiększyć szansę absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych do służby. Przybliża też specyfikę pracy, dając szansę młodemu człowiekowi sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście ten wymarzony zawód. Dyrekcja ZSE-T postawiła na najwyższą, jakość nauczania i w tym celu nawiązała współpracę z: Komendą Powiatową Policji w Lwówku Śląskim, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lwówku Śląskim, 23 Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu, czy Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Comando” w Bolesławcu. To dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość zdobywania kierunkowej wiedzy teoretycznej i praktycznej od zawodowców.Nauka w klasach mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno– Technicznych w Rakowicach Wielkich niesie z sobą wiele korzyści. – Mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych. – tłumaczy Pan Adam Dymitroca nauczyciel wychowania fizycznego w ZSE-T, który podkreśla, iż wprawdzie są to klasy licealne, gdzie podstawą jest przygotowanie młodzieży do matury, ale jeżeli uczeń będzie chciał iść dalej w kierunku służb mundurowych to tu otrzyma do tego znakomite przygotowanie np. uczniowie klas wojskowych, czy policyjnych poznają wszystkie aspekty życia żołnierza, policjanta od poszanowania munduru, musztry, obycia z bronią, podstawowe przepisy prawa po zdobycie wysokiej sprawności fizycznej niezbędnej do przejścia egzaminów wstępnych. – Nasi absolwenci bardzo szybko przechodzą te kursy przygotowawcze do wojska, czy policji, ponieważ tutaj podczas nauki są do nich przygotowywani. Mają więcej zajęć sprawnościowych. Jeździmy na poligony, uczestniczymy w różnych szkoleniach, jeździmy na narty biegowe, na basen, …– podkreśla Pan Adam Dymitroca, który nie ukrywa, iż na egzaminie do wojska, policji, czy straży pożarnej znaczącą rolę odgrywają właśnie testy sprawnościowe – Takie testy my robimy na lekcjach wychowania fizycznego oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych – dodaje nauczyciel, który wymienia szereg sukcesów uczniów ZSE-T.

Z tych bardziej znaczących w ostatnim czasie warto wspomnieć o:

I miejscu dziewcząt i II miejscu chłopców w VII Mistrzostwach Sportowo- Obronnych Klas Mundurowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej (Bolesławiec 2018)
II miejscu w Wojewódzkich Zawodach Sportowo- Obronnych Uczniów Klas Mundurowych o Puchar Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej Comando (Bolesławiec 2018)
I miejscu w Manewrach Sportowo Obronnych Klas Mundurowych z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Bolesławiec 2019)
I i II miejscu w Turnieju strzeleckim o Puchar Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej Comando dla klas mundurowych z okazji Narodowego Dnia Niepodległości (Bolesławiec 2018).
Czy największym sukcesie ostatnich lat, jakim właśnie dzięki znakomitemu przygotowaniu rakowickiej młodzieży było zwycięstwo na ogólnopolskich zawodach w Żaganiu w 2016 r, gdzie zdobyli oni Mistrzostwo Polski!

My praktycznie od 2009 roku nie schodzimy na zawodach z podium – przyznaje Pan Adam Dymitroca, co z pewnością jest wielkim sukcesem młodzieży, uczniów ZSE-T, ale także kadry i dyrekcji szkoły, która do znakomitego przygotowania fizycznego uczniów przykłada dużą wagę.

Ponadto warto podkreślić, iż wśród wykładowców w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych znajdują się zawodowcy, m.in. major Jan Kędziora, który przez lata pełnił służbę w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu oraz mł.asp Paweł Jaworski, który poza pracą w szkole pełni służbę w lwóweckiej policji będąc dzielnicowym w Lubomierzu. Ci wykładowcy prowadzą szkolenia w klasach mundurowych i przekazują młodzieży nie tylko suchą wiedzę książkową, ale także wiedzę wzbogaconą o własne doświadczenia ze służby.
Uczniowie klas o profilu strażacko- ratowniczym zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają m.in. w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, gdzie zdobywają wiedzę z zakresu znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad prowadzenia akcji gaśniczych oraz działań ratowniczych, a także budowy i parametrów sprzętu będącego na wyposażeniu straży pożarnej. Uczestniczą również w zajęciach praktycznych obejmujących poznanie budowy i posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczym oraz naukę działania w roli pojedynczego strażaka, w zastępie i rocie, w trakcie wykonywania typowych czynności gaśniczych oraz prowadzenia działań ratowniczych. Ponadto uczniowie mają możliwość ukończenia kursu podstawowego strażaka ratownika.
Warto także dodać, iż większość uczniów klasy strażackiej to członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych swoich rodzinnych miejscowości, dla których służba w straży jest życiową pasją.

Szkoła w Rakowicach Wielkich poza tym, iż współpracuje z partnerami posiada także własny sprzęt i wyposażenie, które wykorzystuje do szkolenia, w tym m.in. samochody, wśród których jest wóz strażacki z wyposażeniem, namioty, broń … – Jak organizujemy nasze manewry wewnętrzne, czy zawody to oczywiście z tego korzystamy – tłumaczy Pan Adam Dymitroca.

Liceum Ogólnokształcące – KLASA POLICYJNA

Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność mogą liczy na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie karnego, naukę podstawowych technik i taktyk działania policji, strzelania oraz musztry. Fachową wiedzę policyjną uczniowie nabywają podczas zajęć teoretycznych, praktycznych oraz wiosennych obozach szkoleniowych obejmujących: strukturę i zadania policji, podstawy prawa karnego i wykroczeń, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji, działań ochronnych i konwojowych, musztry i ćwiczeń na torach sprawnościowych itp.
Uczniowie klas policyjnych mają rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, biologii lub geografii.


Liceum Ogólnokształcące – KLASA WOJSKOWA

Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, geografią i historią. W programie nauczania obok zajęć dydaktycznych o zwiększonym wymiarze (PO, W-F) uwzględnione są: ćwiczenia poligonowe na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu, zajęcia na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prowadzący te szkolenia to doświadczeni instruktorzy, byli komandosi, żołnierze czynnej służby zawodowej, oficerowie wyższych uczelni, byli uczestnicy misji w Syrii, Afganistanie, Kosowie i Iraku.

Liceum Ogólnokształcące – KLASA STRAŻACKO- RATOWNICZA

W programie nauczania obok zajęć dydaktycznych o zwiększonym wymiarze (PO, W-F) uwzględnione będą: jednorazowe kilkudniowe kursy – obozy, zajęcia praktyczne w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednodniowe ćwiczenia pod okiem instruktorów.

Absolwentów klas mundurowych ZSE-T w Rakowicach Wielkich cechuje zwiększona odporność psychiczna i samodyscyplina, cechy stanowiące bezcenny kapitał na przyszłość w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Absolwenci liceum o profilach mundurowych w ZSE-T znają realia służby. Wielu z nich po ukończeniu szkoły z powodzeniem wstępuje w szeregi wojska, policji, czy straży pożarnej. Potwierdzają to nauczyciele i dyrekcja szkoły. Pan Adam Dymitroca przyznaje nam, iż z jego obserwacji wynika, że największy odsetek młodzieży wybiera służbę w wojsku, nieco mniej w policji i najmniej w straży pożarnej, gdzie w ostatnim czasie było najmniej przyjęć.

Spora część absolwentów klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich po zdaniu matury kontynuuje naukę na studiach przygodę z mundurem w rakowickiej szkole traktując, jako poligon życia.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here