Łącznie w powiecie lwóweckim mają odstrzelić 616 dzików

12
1320
zdjęci poglądowe, fot.: pixabay

Od kwietnia do końca października 2021 roku na terenie powiatu lwóweckiego odstrzelonych ma być 616 dzików. Kolejne koła łowieckie wychodzą na polowania.

 

 

W kwietniu 2021 roku wojewoda dolnośląski wydał w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego. Zgodnie z nim do końca października na terenie naszego powiatu odstrzelonych ma zostać łącznie 616 dzików.

załącznik do rozporządzenia wojewody dolnośląskiego z dnia 12.04.2021 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego

 

Myśliwi z koła łowieckiego Bóbr do odstrzału mieli 89 dzików. Część już odstrzelili. Na kolejne polowanie wychodzą w przyszłym tygodniu.

“Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu planowanym do przeprowadzenia w dniach 15.09.2021r. – 19.09.2021r. przez Koło Łowieckie „Bóbr” na terenie obwodu łowieckiego nr 62 (poprzedni numer 207).” – informuje na stronach magistratu burmistrz Szczęsna.

Obwód łowiecki nr 62 (dawniej 207) zgodnie z uchwałą sejmiku województwa dolnośląskiego z 2020 roku w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie obejmuje następujący obszar:

“Na północy od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 364 w m. Lwówek Śląski na południe drogą nr 297 przez m. Mojesz, Pławna Dolna i Golejów, a następnie w kierunku zachodnim drogą gruntową utwardzoną do skrzyżowania z drogą nr 2511D i tą drogą na południowy – zachód do m. Lubomierz. Stąd w kierunku zachodnim przez m. Lubomierz do drogi nr 2525D i tą drogą przez m. Lubomierz do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska w kierunku północno – wschodnim drogą utwardzoną nr 112581D do m. Nagórze i dalej drogą nr 2519D przez m. Płóczki Górne do drogi wojewódzkiej nr 364. Następnie drogą nr 364 na północny – wschód przez m. Płóczki Dolne do m. Lwówek Śląski do skrzyżowania z drogą nr 2541D. Stąd drogą nr 2541D w kierunku ogólnym północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Następnie drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364, tj. do punktu wyjścia.”. Dokładne granice obwodu możecie sprawdzić przechodząc na mapę obwodów łowieckich w województwie dolnośląskim.

 

Przypominamy, iż każdy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Burmistrza sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

W przypadku takiego zgłoszenia burmistrz ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

12 KOMENTARZE

 1. Yhmmm. Walka z ASF jest jedynie przykrywką do bestialskich scen jakie rozgrywają się w lesie z udziałem myśliwych, którzy w ramach swego umiłowania do przyrody – będą tę przyrodę trzebić.
  Zabijanie, patroszenie i rozwożenie na kratach swoich landroverów zwłok ociekających krwią ubitej zwierzyny po całym powiecie, bez żadnych zabezpieczeń sanitarnych – to jest roznoszenie tej wirusowej choroby po całym terenie, a nie walka z nią.
  Tfu! Brzydzę się tymi gadżeciażami bawiącymi się w zabijanie dla sportu.

 2. Oby przy okazji jeden drugiemu w łeb palnął że śrutu. Leśne dziady ledwo chodzą ledwo widzą a strzelać im się chce. Jestem za prawem aby raz w roku urządzać polowanie na ” myśliwych” i regulacji ich populacji.

 3. Popieram “Dzikiego Dzika” i “Darz Buka”. Tzw. myśliwi to umysłowo chorzy rzeźnicy, którzy w majestacie prawa zadają cierpienie zwierzętom – bo rzadko które umiera natychmiast, od jednego strzału. Czasami agonia trwa w krzakach wiele godzin… Nigdy nie podam takiemu zwyrodnialcowi ręki. A dla wierzacych info: Dekalog mówi krótko:
  ” Nie zabijaj” I koniec , kropka … nikogo!
  A te barany, wśród których nie brakuje księży jeszcze sie modlą nad swoimi ofiarami. Fałsz i obłuda do … samego nieba. I jak w piosence ” jakie życie taka śmierć” – to moje życzenia dla wszystkich “łowczych”

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here